Hvordan kan enterprisearkitekturs rolle illustreres? Jeg har gjort et forsøg med at tegne et Venn-diagram. Business Capabilities, IT Capabilities og Politics er de tre overlappende perspektiver der udgør modellens kerne.

Blog på WordPress.com.

Up ↑