Sprint retrospektiv

Der findes en række gode grunde til at gennemføre et retrospektiv. En god grund er at scrum-masteren kan blive klogere på, hvordan sprinter kan styres bedre. En anden god grund er at arbejde processen, hvor produktet som scrum-teamet arbejder med kan blive bedre, så det er mere sandsynligt at der kan leveres et produkt der... Continue Reading →

Nye toner om “Serviceplatformen”

KOMBIT (Kommunernes fælles IT-selskab) som blandt andet har til formål at facilitere monopolbruddet fra KMD og facilitere udviklingen af fælleskommunale IT-systemer; har efter kort betænkningstid orienteret markedet om tankerne vedrørende et kommende udbud af IT-løsningen “Serviceplatformen”. I forhåndsmeddeleslen har KOMBIT gjort opmærksom på, at man ønsker en nærmere dialog med leverandørerne om mulighederne herunder teknologivalg... Continue Reading →

Er løsningsarkitektur positivistisk?

Korhonen & Molnar (2014) arbejder med en antagelse om det som kaldes for enterprise-wide IT architecture (eller en smule forsimplet kaldet løsningsarkitektur) har et positivistisk udgangspunkt, da fokus er på ressourceoptimering og der dertil findes en række best practices inden for EWITA som ikke nødvendigvis er gode eller relevante at bruge, når organisationen arbejder med... Continue Reading →

EA som et informationssystem

“In general, EA can be considered as a structured description of the enterprise and its relationships, which may make it the fundamental “management information system” for the enterprise” - Simon et al. (Enterprise architecture management and its role in corporate strategic management, 2013, s. 6).

Synergi på tværs af organisationen

“The primary mechanism through which EA helps an organisation to improve Resource Complementarity is through the identification of the potential enterprise-wide synergies” - Tamm et al. (2011, s. 155).

Enterprise arkitektens roller

"1. Change agent: the enterprise architect supports enterprise leaders in establishing and promoting the best strategy to accomplish business goals and objectives. 2. Communicator: the enterprise assists managers, analysts, systems architects, and engineers in understand the details of the strategy sufficiently well to make decisions and execute the plan that leads to realization of the... Continue Reading →

Enterprise Referencearkitektur

“Hence, and according to such theoretical framework, ERAs can be used for diverse purposes, as for example, being a communication tool among different stakeholders, as a tool for knowledge accumulation and transfer (i.e. train and instruct), as a decision making model to provide guidance on scoping and design implementation issues for future targeted states (i.e.... Continue Reading →

Strategisk arkitektur er også vejen mod målet

“Likewise, Aitken (2009) contributes to EA’s integration with strategic planning. This is based on his view that EA is considerably more than simply describing current and future states of the enterprise. In fact, the author emphasises EA’s design capability, where he believes EA distinguishes itself by assisting the enterprise to determine which road to take to... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑