Boganmeldelse af “Scenario Planning in Organizations”

Bogen er skrevet af Thomas J. Chermack. Chermack har med sin bog skabt et grundlag for anvendelse af scenarieplanlægning i organisationer, og bogen kan på mange områder betragtes som et værk. 

Bogen blev udgivet i 2011, og bogen er 296 sider lang. Bogen er heldigvis godt inddelt med kapitler, hvor Chermack gennemgår teorierne bag scenarieplanlægning og de forskellige typer afklaringer og ”research” der skal gennemføres for at scenarierne er gode nok til at blive brugt som beslutningsgrundlag. Det skal siges at Chermack er forsker og han forsker i konceptet scenarieplanlægning.

De metoder som Chermack henviser til er:

 • SWOT.
 • STEEP.
 • Interviews
 • Observationer.
 • Brancheanalyser.
 • Ekstern analyse og intern analyse.

De forskellige metoder bruges op til afholdelse af workshops med beslutningstagerne i organisationen. Beslutningstagerne i denne kontekst vil typisk være på direktionsniveau eller bestyrelsesniveau, da scenarier bruges til strategiske afklaringer. Chermack henviser til sin performance-baserede fremgangsmåde til scenarieplanlægning, hvor fokus er på at få organiseret et projekt, hvortil de forskellige typer input bliver vurderet. Projektet skal forberedes, gennemføres og implementeres, hvortil Chermack har defineret en procesmodel for, hvordan en performance-baseret scenarie planlægning gennemføres. Procesmodellen består af syv trin, og der er er elementer af en system tænknings fremgangsmåde, hvori der fremgår en ”Plan, Do, Check, Act” fremgangsmåde. Chermack arbejder ligeledes med tre forskellige niveauer af strategier:

 • Kortsigtede.
 • Mellemlange.
 • Langsigtede.

Der bør som minimum udarbejdes fire scenarier der kan bruges til udfordre beslutningstagerne med, og disse scenarier bør indikere forskellige udgangspunkter for organisationen. Dette gælder også organisationens struktur og position i markedet.

I forhold til analyse arbejdet (internt) så henviser Chermack til, at man i organisationen arbejder med teori (hypoteser) om, hvordan virksomheden fungerer. 

Strategiske afklaringer er relevante at anvende i forhold til udvikling af forskellige typer af strategiske planer for organisationen. Fokus for scenarieplanlægning er i udgangspunktet en vision, som beslutningstagerne anvender til at træffe beslutninger ud fra. Scenarie planlægning kan bruges til at skabe en konsensus, hvilket er det første skridt mod ”afstemthed” mellem de forskellige interessenter.

Styrker

Bogen har en række styrker der gør den værd at læse:

 • Bogen er nem at læse.
 • Bogen har gode eksempler.
 • Bogen henviser til konkrete eksempler på, hvordan scenarier kan anvendes i den strategiske planlægning.

Svagheder

Bogen har også et par svagheder, som bør tages i betragtning:

 • Bogen kan til tider virke langtrukken.
 • Bogen har eksempler der ikke er lige gode eller illustrative for, hvordan man opnår det gode eksempel.

Enterprise arkitektur

Enterprise arkitektur er en top-down fremgangsmåde til virksomhedsudvikling og virksomhedsledelse. Bernard udtrykker det som en ligning ”EA = Strategy + Business + Technology” (Bernard 2012, s. 33). Strategi er et koncept der udarbejdes i toppen af organisationens struktur, og derfor kan scenarieplanlægning have en betydelig interesse for enterprise arkitekter set i forhold til, hvordan visioner og planlægning kan gå op i en højere enhed. Chermacks værk har stor betydning og værdi. En enterprise arkitekt kan bruge sin viden og sine kompetencer til at organisere processen og foretage analyserne der er nødvendige for at skabe den fælles vision der er nødvendig for den strategiske plan.

Konklusion

Bogen er et værk, når det kommer til strategisk planlægning og indirekte også enterprise arkitektur. Scenarieplanlægning er et vigtigt redskab som kræver en god facilitator, og den facilitator kan være en enterprise arkitekt, hvis vedkommendes viden bruges rigtigt og processen styres. Dette gælder både for analyserne der skal gennemføres, men også organiseringen af workshops.

Kilder

Bernard, S.A. (2012). An Introduction to Enterprise Architecture.

Chermack, T.J. (2011). Scenario Planning in Organizations.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: