Brug EA til at forbedre beslutninger om investeringer i IT

Martin van den Berg (2019), som er en af hovedmændene bag IT-arkitektur rammeværket Dynamic Enterprise Architecture, har gennemført et Ph.d.-studie. Studiet har belyst en række faktorer der gør sig gældende i forhold til, hvordan enterprise arkitektur kan bruges til at forbedre beslutninger i informationsteknologier og derigennem forretningsudvikling- og optimering. Først og fremmest finder Van den Berg (2019) frem til at et er vigtigere for enterprise arkitekter at anlægge et politisk perspektiv på, hvordan beslutninger træffes i organisationen. Det skyldes især, at det i udgangspunktet for de fleste organisationer er vigtigere at se på cash-flow (investeringer versus risici og omkostninger) sammenlignet med kvaliteten af baggrunden for beslutningerne. 

Van den Berg (2019) identificerer en række artefakter der er mere relevante for enterprise arkitekter at arbejde med end andre, hvis man da vel at mærke ønsker at få størst mulig indflydelse. Artefakterne er sm følgende:

  • Roadmaps.
  • Politikker.
  • Heat-maps.
  • Systemlandskaber for det fremtidige system-design.
  • Capability Maps.

Dertil identificerer Van den Berg (2019), at arkitektur-principper og standarder har en mindre betydning i forhold til at kunne påvirke beslutningerne om investeringer i IT. 

I sin forskning identificerede Van den Berg (2019, s. 189), der findes forskellige typer koblinger der skal tages hensyn til, når beslutninger om IT træffes. De tre typer som Van den Berg (2019) identificerer er:

  • Sekventielle koblinger. Disse beslutninger kræver et overordnet overordnet design.
  • Rekursive koblinger. Disse beslutninger har ofte indflydelse på tværs af beslutningspunkter og temaer.
  • Laterale koblinger. Disse beslutninger deler samme ressourcer eller indgår i samme kontekst. Van den Berg anbefaler at en enterprise arkitekt har en djævlens advokat tilgang ved disse beslutninger.

Van den Berg (2019, s. 53) identificerer derudover at desto mere standardiserede beslutninger om IT-investeringer er, desto større sandsynlighed er der for at enterprise arkitekterne kan levere de inputs der er nødvendige for at opkvalificere beslutningerne der træffes.  Dette kan for eksempel finde sted ved at den enkelte organisation etablerer et forum der træffer beslutninger om IT-investeringer og forummet styrer processen, hvorpå beslutningerne træffes.

Van den Berg (2019, s. 167) arbejder identificerer ligeledes muligheder for at anvende check-lister, når enterprise arkitekter arbejder med vurderinger af business cases. Her belyser Van den Berg (2019) at det er rimeligt at antage, at enterprise arkitekter kan forbedre vurderingerne af business cases, hvis de løbende arbejder med at opbygge den rette type check-lister.

 

Kilde

Van den Berg, M. (2019). Improving IT Decisions with Enterprise Architecture.

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: