Evaluering af S-2: SWOT-analyse

Der findes mange gode grunde til at arbejde med SWOT-analyser. Den første gode grund er at den kan bruges til at afdække styrker, svagheder, muligheder og trusler som organisationen oplever. Den anden gode grund er at modellen er kendt af en lang række interessenter på ledelsesniveau. Blogindlægget tager sit udgangspunktet i S-2: SWOT-analyse. Strukturen i... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑