Evaluering af S-2: SWOT-analyse

Der findes mange gode grunde til at arbejde med SWOT-analyser. Den første gode grund er at den kan bruges til at afdække styrker, svagheder, muligheder og trusler som organisationen oplever. Den anden gode grund er at modellen er kendt af en lang række interessenter på ledelsesniveau.

Blogindlægget tager sit udgangspunktet i S-2: SWOT-analyse.

Strukturen i artefaktet

Den udgave som Scott A. Bernard har valgt at anvende som artefakt i EA3 Cube rammeværket er grupperet på en måde som understøtter at kombinationer mellem muligheder og trusler. Kombinationerne er illustreret i figuren nedenfor.

154 SWOT

Det giver god mening at kombinere styrker med muligheder og svagheder med muligheder, da begge kombinationer giver mulighed for at kunne udpege en overordnet strategisk retning. I forhold til at identificere problemstillinger og muligheder, som organisationen har, da denne fremgangsmåde understøtter oplyst ledelse og derigennem oplyst IT-ledelse.

Det giver ligeledes god mening at artefaktet er bygget op om styrker og svagheder bliver kombineret med trusler, da det ligesom med mulighederne giver det beslutningstagerne mulighed for at træffe beslutninger baseret på et oplyst grundlag.

Anvendelighed

Artefaktet er meget anvendeligt i forhold til at give beslutningstagerne mulighed for at udlede en forretningsstrategi og sidenhen en oplyst IT-strategi. Artefaktet er anvendelig for organisationer i den private sektor og i den offentlige sektor.

Artefaktet kan bruges på flere niveauer og det kan med fordel anvendes både fra en top-down og en bottom-up. En bottom-up fremgangsmåde vil ofte medfører at flere ressourcer skal allokeres fordi artefakterne skal udarbejdes på en ensartet fremgangsmåde samt at det kræver en langt mere effektiv og rigid håndtering af EA-biblioteket (EA Repository), da dokumenterne skal forbindes til hinanden og opdateres. På den anden side vil en bottom-up fremgangsmåde kunne håndtere en række problemstillinger med validering af informationerne og på den måde skabe et mere retvisende strategisk billede end et top-down fremgangsmåde, men det koster til gengæld mere for de fleste organisationer.

Konklusion

En SWOT-analyse er et rigtig godt artefakt for organisationer i den private sektor og i den offentlige sektor.  Der findes to overordnede fremgangsmåder til udarbejdelse af SWOT-analyser. Den første er top-down som er den klassiske fremgangsmåde og som oftest kan betragtes som den billigste fremgangsmåde og den mere effektive set i forhold til leverancer som understøtter oplyst ledelse og oplyst IT-ledelse.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: