S-2: SWOT analyse

EA3 Cube-rammeværket er opdelt i flere lag.  Det øverste lag omhandler strategi og forretningsanalyser. Med udgangspunkt i artefaktet S-2 SWOT analyse vil jeg i dette blogindlæg udarbejde artefaktet med henblik på at undersøge artefaktets anvendelighed i forhold til EA3 Cube-rammeværket.

Svanbjerg Kommune har en overordnet SWOT-analyse. Først præsenteres hvert element fra den klassiske SWOT-analyse og herefter bliver de forskellige elementer fra SWOT-analysen kombineret med muligheder.

Styrker ( S )

Blandt de interne forhold i Svanbjerg Kommune kan følgende betragtes som styrker:

 • Mange veluddannede medarbejdere inden for deres forskellige specialismer.
 • Mange fungerede forretningsprocesser inden for hver deres domæner.
 • Få klager over sagsgange, hvilket fortolkes som få fejl begås.
 • Nogenlunde velfungerende IT-landskab, hvilket betyder at IT-løsningerne af og til svigter. Ligeledes betyder det at Svanbjerg Kommunes Digitaliseringsafdeling har tillid til at IT-landskabet kan forbedres smedarbejdere med d en lang uddannelse og  høj uddannelse, hvilket har betydning for skatteindtægter til kommunen og til å forretningsvisionen kan opnås.
 • Mellemhøje omkostninger i forhold til IT-udvikling og administration, hvilket giver Digitaliseringsafdelingen mulighed for at øge gevinst realiseringen af det eksisterende applikationslandskab.

Svagheder ( W )

Blandt de interne forhold i Svanbjerg Kommune kan følgende betragtes som svagheder:

 • Der findes mange uhensigtsmæssige integrationer til monpol-systemer så som KMD’s portefølje. Der findes trods alt en oversigt over integrationerne.
 • Kommunens arbejdsstyrke er ved at nå en høj alder. Det betyder at en del af borgere og medarbejderne i kommunen vil gå på pension inden 2020.
 • Kommunens unge søger mod hovedstaden for at opnå en uddannelse og dermed et mindre grundlag for kvalificeret arbejdskraft til kommunen. Færre unge og færre nye medarbejdere med høj uddannelse, hvilket har betydning for skatteindtægter til kommunen og færre personer med en lang uddannelse, og medarbejdere som vil kunne give borgerne velfærdsydelserne.

Muligheder ( O )

Blandt de eksterne forhold for Svanbjerg Kommune kan følgende betragtes som muligheder:

 • Svanbjerg Kommune kan indgå partnerskaber med andre kommuner med henblik på at udnytte sine digitaliserings og IT-ressourcer hensigtsmæssigt.
 • Svanbjerg Kommune kan deltage aktivt i dialog med borgere og virksomheder igennem sociale medier.
 • Svanbjerg Kommune kan vedhjælp af samarbejde med erhvervsorganisationer skabe fokus på de fordele som findes ved at flytte til Svanbjerg Kommune.

Trusler ( T )

 • Organisationer uden for Svanbjerg Kommunes kontrol indgår partnerskaber med erhvervslivet og flytter arbejdspladserne fra Svanbjerg Kommune.
 • Borgere finder ikke de services som Svanbjerg Kommune stiller til rådighed tilstrækkelige og flytter som konsekvens deraf fra Svanbjerg Kommune.
 • Svanbjerg Kommune formår ikke bryde monopol-systemerne, hvilket betyder at kommunen fortsætter med at betale store summer til leverandører som specifikt arbejder på at øge udgifterne for kommunen og fastholde kommunen i et jerngreb.

Strategiske muligheder

Kombinering af styrker og svagheder kombineret med muligheder.

154 SWOT

Styrker muligheder (SO)

 • Veluddannede medarbejdere har større potentiale for at arbejde i projekter og arbejde på tværs. De har også ofte forståelse for at arbejde på tværs af organisationer.
 • Forretningsprocesserne fungerer og er dokumenteret så de kan bruges på tværs af flere organisationer og dermed flere kommuner.
 • Forretningsprocesserne kan understøttes af Svanbjerg Kommunes IT-landskab.

Svagheder muligheder (WO)

 • Overblikket over integrationerne kan være med til at danne grundlaget for en ny teknologisk platform som kan understøtte forretningsprocesserne i Svanbjerg Kommune og i Svanbjerg Kommunes netværk.
 • Arbejdsstyrken er erfaren (høj alder) og erfaringerne kan bruges i forhold til at styre de nødvendige projekter som skal til for at udvikle Svanbjerg Kommunes og kommunes netværk. Ligeledes stiller den aldrende arbejdsstyrke stiller Svanbjerg Kommune i en interessant situation, hvor digitalisering kan presses frem.
 • Udflytning af unge mennesker giver Svanbjerg Kommune en unik mulighed for at give de unge mennesker som bliver tilbage i kommunen hjælp til at fremme kompetencerne som kommunen har behov for at vende udviklingen til fordel for Svanbjerg Kommune.

Styrker trusler (SW)

 • Medarbejderne er gode til at arbejde inden for deres specifikke arbejdsområder, og de er utrolig effektive  i forhold til at skabe resultater. Medarbejderne oplever ofte at have svært ved at gå fra et specialisme områder til et nyt. Samarbejdet er nødvendigt for at Svanbjerg Kommune kan opnå de besluttede målsætninger.
 • De mellemhøje omkostninger til drift og tilpasning af Svanbjerg Kommunes IT-landskab kan eskalerer ved skift fra monopolsystemerne trods overblikket med integrationerne. Overblikket over integrationerne kan fastholde Svanbjerg Kommune i et bestemt forretningsmæssigt og teknologisk setup.

Svagheder trusler

 • Forretningsprocesserne kommer ikke til at gå på tværs af kommunen og det kommer ikke til at understøtte det samarbejdende ”rådhus”.
 • IT-landskabet kan ikke understøtte forretningsprocesserne fordi integrationerne fører til aldrende informationssystemer med kommercielle API’er.
 • De rigtige ressourcer i form af unge mennesker vender ikke tilbage og Svanbjerg Kommune mister dermed grundlaget for at opnå den politisk bestemt vision for kommunen.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: