DevOps med udgangspunkt i SOA

For at understøtte en hurtigere gennemløbstid fra idé til produkt og til produktion så kan det give mening for de fleste store organisationer at få etableret tættere bånd mellem organisationens udviklingsafdelinger og organisationernes driftsenheder inden for IT-området. DevOps er på mange måder et interessant koncept der kan findes inden for “agil” systemudvikling, og denne er... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑