Anvendelse af EA ressourcer

Alle organisationer og dermed alle enterprisearkitektur programmer er underlagt at de råder over begrænsede mængde ressourcer. Dertil stilles der større og større krav til organisationerne, hvilket også betyder at der ofte stilles større krav til, hvad enterprisearkitektur programmerne kan opnå med de ressourcer som de har til rådighed. Forudsætningen for den bedst mulige udbytte af... Continue Reading →

Hvordan kan enterprisearkitekturs rolle illustreres? Jeg har gjort et forsøg med at tegne et Venn-diagram. Business Capabilities, IT Capabilities og Politics er de tre overlappende perspektiver der udgør modellens kerne.

Blog på WordPress.com.

Up ↑