Omkostningsreduktion i en it-arkitektur

Et enterprise arkitektur program kan anvendes til at understøtte en omkostningsreduktion i it-afdelingen. Organisationer er i udgangspunktet individuelle, og organisationerne befinder sig ligeledes i individuelle situationer, hvor der findes forskellige muligheder for at reducere de omkostninger der forbindes med organisationens it-arkitektur. Min hypotese er, at alle organisationer vil stå overfor en større forandring i form... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑