Omkostningsreduktion i en it-arkitektur

Et enterprise arkitektur program kan anvendes til at understøtte en omkostningsreduktion i it-afdelingen.

Organisationer er i udgangspunktet individuelle, og organisationerne befinder sig ligeledes i individuelle situationer, hvor der findes forskellige muligheder for at reducere de omkostninger der forbindes med organisationens it-arkitektur.

Min hypotese er, at alle organisationer vil stå overfor en større forandring i form af øget konkurrence og der samtidigt vil opstå et øget pres på organisationerne i forhold til at få adgang til ressourcer. Ressourcer kan ud fra en ren økonomisk betragtning fortolkes som værende kapital, maskiner og mennesker.

Min hypotese understøttes til dels af Doucet et al (2009)’s perspektiv i forhold til at organisationerne vil opleve en højere grad af konkurrence fra, der samtidigt øger behovet for at organisationen er i stand til at omstille sig nye forhold i sit domæne; og tildels af Krishnan & Prahalad (2004) der omtaler, at organisationer der er i stand til at skabe en standardiseret it-infrastruktur vil være i stand til at konkurrere på flere markeder ved fx at samarbejde med andre organisationer, som på sin vis vil være i stand til at operationalisere deres kernekompetencer. Den stigende konkurrence gør det nødvendigt for de fleste organisationer at fokusere på omkostningerne, og dermed fokusere og prioritere, hvordan ressourcerne investeres på den bedst mulige måde.

Hvad kan organisationerne gøre for at kunne reducere omkostningerne eksisterer i forbindelse med styring af enterprisens arkitektur? Ifølge Doucet et al (2009) er den største mængde organisationer der forholder sig til fundamentarkitekturen der primært fokusere på, at give it-lederne et overblik over teknologi, processer og forretning. Jeg har valgt at anskue det som fire optiker set i forhold til håndtering af it-arkitekturen. Jeg har valgt at kalde tilgangen de fire o’er (4O):

  1. Overblik over systemer, applikationer og platforme, hvilket omhandler at it-beslutningstagerne gerne vil have et overblik over hvilke applikationer der kan lukkes ned og dermed fjerne fokus på vedligeholdelse.
  2. Overblik over funktionalitet, hvilket omhandler at beslutningstagerne gerne vil have af vide, om der er et eller flere systemer som funktionalitetsmæssig overlapper hinanden.
  3. Overblik over behov, der egentlig eksisterer internt i it- og for forretningen. Hvilket kan være med til at identificere de applikationer, systemer, platforme og processer der kan fjernes eller erstattes.
  4. Overblik over omkostninger der findes i forbindelse med vedligeholdelse af de applikationer der findes i organisationen.

Jeg mener, at når virksomhedens beslutningstagere har fået en adgang til de fire o’er, så vil der være en hvis sandsynlighed for, at beslutningstagerne kan begynde at træffe beslutninger baseret på et informeret grundlag, når det vel at mærke kommer til styring af it-arkitekturen. Ledelse på et informeret grundlag kan medføre, at organisationen kan få bedre styr på den måde som ressourcerne investeres på i forhold til styrkelsen af de muligheder, som organisationen har i forhold til at udnytte de it-ressourcer de har til rådighed til innovation og forberedelse af forretningsgangene (forretningsarkitekturen), og dermed skabe muligheder for organisationen kan tilpasse sig konkurrencen og levere produkter og ydelser der gør konkurrenterne irrelevante.

One thought on “Omkostningsreduktion i en it-arkitektur

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: