Hvordan kan enterprisearkitekturs rolle illustreres? Jeg har gjort et forsøg med at tegne et Venn-diagram. Business Capabilities, IT Capabilities og Politics er de tre overlappende perspektiver der udgør modellens kerne.

Eksekvering af strategi

En af de vigtigste komponenter set i forhold til arbejdet med at eksekvere en strategi er kommunikation. Kommunikation kan håndteres på forskellige måder og kommunikation vil med en hvis sandsynlighed også variere fra organisation til organisation og fra strategi til strategi. Set i forhold til massekommunikation og personlig rettet kommunikation kan der være flere forskellige... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑