CIO: Er vores ænder på række?

Et spørgsmål som de fleste IT-ledere (IT-ansvarlige, IT-direktører, CIOs og CTOs) kan stille sig selv er om IT-afdelingens forskellige sektioner eller om man vil underafdelinger er afstemt med hinanden i forhold til levering af de rette IT-services. IT-lederen kan med fordel arbejde med at få sine enheder til at spille sammen på en positiv og... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑