CIO: Er vores ænder på række?

Et spørgsmål som de fleste IT-ledere (IT-ansvarlige, IT-direktører, CIOs og CTOs) kan stille sig selv er om IT-afdelingens forskellige sektioner eller om man vil underafdelinger er afstemt med hinanden i forhold til levering af de rette IT-services.

IT-lederen kan med fordel arbejde med at få sine enheder til at spille sammen på en positiv og effektiv måde med henblik på at få de forskellige dele af IT-afdelingen yder mest muligt i forhold til, at organisationens investeringer i informationsteknologier skaber det størst mulige afkast for organisationen. Afkastet behøver ikke nødvendigvis at være monetært, men det kan være i form af organisationen opnår en bestemt strategisk position på det marked eller de markeder, som organisationen er aktør på. Det kunne ske igennem fastholdelse af kunder eller bedre udnyttelse af organisationens ”værdikæde”.

Jane A. Carbone (2004) talte for at man kan bruge de fem ”W” spørgsmål med henblik på afklaring på problemstillinger som relaterer sig til IT-udvikling og IT-drift samt den strategiske retning, som organisationen skal arbejde ud fra med henblik på opnå de ønskede resultater. Dette blog indlæg tager sit udgangspunkt i nogle emner som IT-lederen med fordel kan arbejde med i forhold til at skabe en bedre IT-afdeling.

De fem spørgsmål som Carbone beskriver som værende relevante i forhold til arbejdet med at afklare situationer i organisationen er som følgende:

  1. Hvad?
  2. Hvornår?
  3. Hvordan?
  4. Hvem?
  5. Hvorfor?

For hvert af temaerne kan det vise sig fordelagtigt at anvende de fem spørgsmål.

Hvordan samarbejder IT-afdelingen med forretningsenhederne?

Det er ikke kun IT-afdelingens forskellige underafdelinger og specialismer som IT-lederen bør tage et kig på. Det er også måden, hvorpå de forskellige forretningsenheder samarbejder med IT-afdelingen.

Her er der tale om, hvordan de forskellige forretningsenheder har deres interaktion med IT-afdelingen og hvornår interaktionen finder sted, når forretningsenhederne bliver opmærksomme på, at de har et forretningsbehov som betyder, at de skal udvikles en IT-løsning for at understøtte dette.

For at IT-lederen kan få afklaret det faktiske forhold så er det nødvendigt stille de fem spørgsmål som nævnt tidligere i blogindlægget.

Hvordan samarbejder IT-afdelingen med sine leverandører?

Et anden perspektiv kan være at få undersøgt, hvordan IT-afdelingen samarbejder med sine outsourcing partnere og leverandører.

Det er relevant at få undersøgt dette tema, da der kan være gevinster for organisationen at hente, hvis samarbejdet med ”foretrukne” partnere, hvormed viden om organisationens situation kan deles og kan understøtte en bestemt type samarbejde.

Hvordan arbejder IT-afdelingen med kunderne?

Et tredje perspektiv er at identificere hvordan IT-afdelingen samarbejder med kunderne. Der kan opstå situationer hvor aftagerne til organisationen bliver nødt til at gøre brug af de informationer som findes om produkterne og om transaktionerne, som organisationen råder over. På baggrund af dette bliver det nødvendigt for IT-afdelingen at kunne understøtte kundehenvendelser, altså uden for organisationens grænser.

Håndtering af kundehenvendelser og data som kan deles med kunderne kan give mening i forhold at understøtte et ”lock-in”, hvilket understøtter at kunder fastholdes og det betyder som regel også at organisationen kan finde nye indtrægtskilder.

Konklusion

Der findes mange gode grunde til at se sin IT-afdeling efter i sømmene. Nogle af problemstillingerne som organisationen oplever kan opstå som led af der ikke har været en overvågning af om de forskellige dele af IT-afdelingen spiller sammen med de forskellige forretningsenheder i organisationen.

Der kan også være et behov for at undersøge de forskellige forhold som IT-afdelingen har i forhold til sine leverandører, hvor der kan være mulighed for optimering i forhold til understøttelse af indkøb og understøttelse af leverancer.

Kilder

  1. Carbone, Jane A. IT Architecture Toolkit. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc., 2004.

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: