Ny blog om digital transformation

EG A/S (det tidligere EDB-gruppen) støtter en ny blog om digital transformation. Bloggen er på dansk og kan findes på domænet transformationtools.dk, hvor en række historier om mulighederne for at understøtte virksomhedsudvikling ved hjælp af digitalisering og informationsteknologier.

Bloggen påråber sig at have en redaktør, Søren Stang, som også viser sig at være den person, som har skrevet en stor del af historierne. I udgangspunktet virker mange af de historier og de tips der gives på bloggen som værende ganske fine og som havende en vis tyngde. Historierne er ligeledes interessante set i forhold til at de dækker IT-projektledelse, gevinstrealisering, anvendelse af forskellige produkter og platforme til at opnå en højere produktivitet med videre; dog virker det også til at bloggen er en slags skjult reklame for de services og ydelser som EG A/S udbyder i Danmark. Ydermere minder bloggen om et forsøg på at imiterer konsulenthuset CapGemini som i en årrække er blevet udgivet kvartalsmæssigt. Her virker det som bloggen mangler en differentiering fra internationale kendte virksomheder som for eksempel CapGemini.

Differentiering

Bloggen vil kunne differentieres yderligere, hvis den i højere grad tog strategiske problemstillinger op, som det var tilfældet med de historier og nyheder som Association of Enterprise Architects i en periode udgav; hvormed der i højere grad nedtones for sponsoratet fra EG og i højere grad kommer et fokus på indholdet.

Bloggen kan ligeledes differentieres ved at den modsat Digital Transformation Review og AEA’s medlemsblad er skrevet på dansk og dermed kan den med de rette input kunne bruges til reelt at facilitere viden om digital transformation og enterprise arkitektur i Danmark.

Jeg har været i dialog med Søren Stang og i den forbindelse har Søren gjort opmærksom på, at man vil gå efter udbrede historierne og artiklerne i de skandinaviske lande, og dermed vil mediet differentierer sig ved at skrive på dansk, svensk og norsk. På den facon så konkurrerer mediet indirekte med ComputerWorld og deres magasin CIO (cio.dk).

Konklusion

Den nye blog kan vise sig at blive god, hvis EG anvender sine ressourcer rigtigt og bruger kommunikationskanalen hensigtsmæssigt til at udbrede kendskab til forskellige værktøjer til at understøtte digitaltransformation. Det kræver, at en række forskellige interessenter byder ind på historierne og artiklerne som findes på mediet.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: