CIO: Kompleksitet

Den moderne IT-leder må forvente at den kontekst, som IT-afdelingen og den måde som IT-afdelingen skal forretningsunderstøtte organisationen på vil blive mere kompleks. Kompleksitet er en faktor som vil påvirke den måde som IT-afdelingen arbejder på, og det vil have betydning for, hvordan IT-afdelingen kan leveret på. Kompleksitet kan ikke reduceres, men organisationens beslutningstagere kan... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑