CIO: Kompleksitet

Den moderne IT-leder må forvente at den kontekst, som IT-afdelingen og den måde som IT-afdelingen skal forretningsunderstøtte organisationen på vil blive mere kompleks. Kompleksitet er en faktor som vil påvirke den måde som IT-afdelingen arbejder på, og det vil have betydning for, hvordan IT-afdelingen kan leveret på.

Kompleksitet kan ikke reduceres, men organisationens beslutningstagere kan navigere i kompleksiteten. Det kan kun ske ved at beslutningstagerne får mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag eller det man kaldet for oplyst IT-ledelse.

Navigering i kompleksitet

117 Cynefin

Der findes fem overordnede kategorier, når det kommer til kompleksitet, og disse er udstillet i det som kaldes for Cynefin rammeværket der er udarbejdet af David Snowden.

De fem niveauer har indflydelse på den eller de fremgangsmåder som IT-lederen kan anvende med henblik på at optimere sin IT-afdeling i forhold til udvikling og i forhold til drift.

Eksempler på kompleksitet

Et eksempel på kompleksitet findes i den laveste kvadrant ”Obvious”, hvor IT-lederen IT-lederen får behov for at forbedre driften i IT-organisationen, og hvor det kan ITIL vise sig anvendelig som en fremgangsmåde.

Et andet eksempel på kompleksitet findes i den mellemste kvadrant ”Complicated”, hvor IT-afdelingen råder over en beskedfordeler (message que – MQ – løsning) til at fordele grunddata så som adgang til CPR-data og adresser til forskellige fagsystemer, og hvor et nyt fagsystem skal have adgang til disse så integreres det beskedfordeleren via et REST-interface.

Et tredje eksempel på kompleksitet findes i kvadranten ”Chaotic”, hvor IT-afdelingen skal integrere et helt nyt ERP-system, hvor en række forandringer til systemet skal kravspecificeres og implementeres i organisationen. Der findes standard løsninger på markedet, men organisationen skal tilpasses.

Et fjerde eksempel på kompleksitet findes i kvadranten ”Complex”, hvor IT-afdelingen skal integrere flere forskellige typer fagsystemer med hverandre med henblik på at understøtte automatisering på tværs af fagsystemer og med grunddata samt understøtte GUI-ficering af legacy-systemer.

Et femte eksempel på kompleksitet findes i kvadranten ”Disorder”, hvor IT-afdelingen står for innovation som den ikke har forsøgt sig med før, hvor hver processer eller teknologier er noget IT-afdelingen eller sammenlignelige organisationer råder over eller har afprøvet. Eksemplet kunne være at konvertere et mainframe-system til Microsoft Windows platformen. I den forstand har IT-lederen svært ved at kunne navigere mellem de forskellige niveauer.

En af de pointer som David Snowden har er at det som sådan ikke er muligt at reducere kompleksitet. Det er til gengæld muligt at naviger mellem flere niveauer af kompleksitet, hvilket vil betyde at beslutningstagerne skal kende til de muligheder, som de har. Derfor har Cynefin-rammeværket både relevans og anvendelsesmuligheder ved at det giver beslutningstagerne mulighed for udvikling.

Oplyst IT-ledelse og kompleksitet

Enterprisearkitektur er en driver for at skabe oplyst IT-ledelse og det er strengt nødvendigt at arbejde med at få afklaret de muligheder og konsekvenser, som hver beslutning har. Det betyder til gengæld også at organisationerne i langt højere grad skal forholde sig til metoder så som enterprisearkitektur (forretnings- og IT-arkitektur).

Oplyst IT-ledelse er med til at skabe et fundament for, at organisationen kan få skabt rammen og platformen som kan bruges til at foretage de rigtige IT-investeringer. Enterprisearkitektur (forretningsarkitektur- og IT-arkitektur) kombineret kan være med til at afdække de forskellige dele af organisationen der har til hensigt at skabe klarhed overblik over de muligheder som IT-lederen har med henblik på udvikling af organisationen. Kompleksitet kan ikke reduceres, men med den rette bistand fra et team af enterprisearkitekter kan IT-lederen få overblik over organisationens muligheder ved investering i projekter og teknologier. På den måde kan IT-lederen navigere mellem forskellige niveauer af kompleksitet.

Konklusion

Der findes visse problemstillinger med at tilføje nye IT-løsninger som forretningsenhederne efterspørger, da disse ofte er med til at skabe kompleksitet i organisationen. Kompleksitet er grundlæggende en farlig ting som vil påvirke udviklingen af IT-løsninger der kan understøtte forretningsbehov.

Forretningsbehov kan føre forskellige niveauer af kompleksitet, hvis de skal realiseres igennem investering i informationsteknologier.

Kilder

  1. http://cognitive-edge.com/

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: