IT-strategi: Tag udgangspunkt i forretningsdomænerne

I ovenstående video kom Paul Tero ind på, hvordan den korrekte måde at tænkte IT-strategi på. Videoen er ca. 33 minutter lang og tager sit udgangspunkt i en workshop, hvor Paul Tero faciliterede processen. Tero bemærkede, at : IT bidrager til at skabe konkurrencefordele, da virksomhedens organisering og effektiv organisering af information kan bruges til... Continue Reading →

CIO: Krav til business cases

I de situationer, hvor en teknologi skal indkøbes eller en eksisterende teknologi skal udvides med ny funktionalitet, så giver det mening at arbejde med en business case der tager et udgangspunkt i andet end rene økonomiske betragtninger, da der med stor sandsynlighed vil opstå visse ”lock-ins” til den teknologi som organisationen enten skal undersøge eller... Continue Reading →

Forretningsmodellen for NNIT

Novo Nordisks gamle IT-afdeling blev for nogle år siden udskilt i sit eget selskab med henblik på at sælge drifts- og udviklingsydelser til andre store virksomheder. Novo Nordisk har haft en moderat succes med denne forretningsmodel, og dette blogindlæg er en analyse af den generelle forretningsmodel som anvendes af NNIT. Analyse Analysen tager sit udgangspunkt... Continue Reading →

CIO: Håndtering af bestyrelsen

Hvad skal en IT-leder gøre for at understøtte en aktiv bestyrelse og for at hjælpe organisationen på vej mod den strategiske position? Det findes en række interessante problemstillinger for IT-ledere i deres daglige arbejde med at håndtere forskellige andre typer beslutningstagere så som administrerende direktører, økonomidirektører, regnskabschefer, HR-direktører og diverse driftschefer. IT-lederen kan for eksempel... Continue Reading →

Boganmeldelse af ”The Innovation Factory”

Forfatterne Gilles Garel og Elmar Mock fik udgivet bogen ”The Innovation Factory” i starten af 2016. Bogen tager sit udgangspunkt i, hvordan organisationer kan skabe innovation. Forfatterne har i bogen gjort brug af en teori, som de kalder for ”C-K Theory”. C’et står for Concept (Koncept) og K’et står for Knowledge (Viden). Bogen er relativt... Continue Reading →

CIO: Implementering af ISO/IEC 38500

Der findes en international standard der kan hjælpe bestyrelsen og beslutningstagerne i forretningsenhederne til at få styr på anvendelsen af IT. Det er også den eneste standard der er bygget op om principper frem for deciderede beskrevne specifikation. Der er dog meget en organisation kan lære af ISO/IEC 38500, når det kommer til IT-styring og... Continue Reading →

Geodataprisen 2017

Den 6. april 2017 blev Geodataprisen uddelt i SOHO, der er geografisk placeret i Kødbyen i København. Geodata er blevet prioriteret som en vigtig ressource i det moderne digitale samfund, hvilket er med til at gøre prisoverrækkelsen interessant set ud fra en enterprise arkitektur optik. Præsidenten for Geoforum åbnede arrangementet, hvor han gjorde opmærksom på,... Continue Reading →

Design til performance

I den ovenstående video giver en indsigt i muligheden for at udvikle design der tager højde for performance. Videoen stammer fra GOTO konferencen fra 2015. Martin Thompson giver sit bud på performance på som blandt andet omhandler ”troughput og scalability”. I forhold til de forskellige emner, som Thompson behandler er: Organisatorisk design. Teamledelse. Algoritmer. IT-arkitektur.... Continue Reading →

CIO: Bestyrelsens IT-årshjul

Der findes mange gode grunde til at involvere bestyrelsen i forhold til arbejdet med IT-strategien og specifikt i forhold til teknologistrategien, men den primære grund vil være at understøtte forretningsfordele via digital transformation. Der findes ligeledes en række interessante perspektiver i at sikre at informationsteknologierne bliver betragtet som værende et strategisk aktiv for organisationen, og... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑