CIO: Bestyrelsens IT-årshjul

Der findes mange gode grunde til at involvere bestyrelsen i forhold til arbejdet med IT-strategien og specifikt i forhold til teknologistrategien, men den primære grund vil være at understøtte forretningsfordele via digital transformation. Der findes ligeledes en række interessante perspektiver i at sikre at informationsteknologierne bliver betragtet som værende et strategisk aktiv for organisationen, og disse perspektiver vil bedst kunne behandles, hvis bestyrelsen også arbejder med at identificere teknologiske trends og forretningstrends og derigennem sætter rammerne for at realisere visionen, som direktionen skal realisere.

Specialiseret gruppe i bestyrelsen

Bestyrelsen bør have en specialiseret gruppe der kan arbejde aktivt med undersøge nye informationsteknologier og med at bistå direktionen med at få fastlagt de overordnede strategiske rammer for udviklingen af en IT-strategi. Den specialiserede gruppe bør bestå af nogle forskellige profiler, men det vigtigt at disse har mulighed for at påvirke direktionen og følge op på IT-strategien.

Den specialiserede gruppe vil igennem dette blogindlæg blive omtalt som teknologigruppen som koncentrere sig om forskellige typer informationsteknologier der kan påvirke organisationens konkurrencefordele og handlemuligheder.

Årshjulet

Den specialiserede gruppe kan med fordel arbejde med et årshjul der understøtter, at den specialiserede gruppe opnår de opgaver den har sat sig for med henblik på at fremme organisationens strategiske anvendelse af informationsteknologier. Et eksempel på et årshjul er illustreret nedenfor:

Måned Aktiviteter Ansvarlige
Januar Visionen og de overordnede rammer for succes drøftes med direktionen. Teknologigruppen i bestyrelsen vælges og de overordnede rammer drøftes med IT-direktøren. Bestyrelsen som helhed sammen med direktionen.
Februar Rammer justeres for IT-indkøb og prioritering af IT-baserede forretningsprojekter. Bestyrelsen.
Marts Årsregnskabet præsenteres, hvori de nye IT-projekters samlede omkostninger bør indgå.

 

Nærmere dialog med eksternt konsulentbureau

Bestyrelsen sammen med direktionen.
April Eksternt konsulentbureau med kendskab til trends i branchen og i forhold til nye teknologier hyres til at komme med input.

 

Bestyrelsens teknologigruppe og konsulentbureauet afholder workshop om virksomhedens vision og strategisk position samt de teknologier der kan understøtte transformationen.

Teknologigruppe i bestyrelsen sammen med IT-lederen.
Maj Teknologigruppen i bestyrelsen får overrakt rapport fra konsulentbureau. På Baggrund af denne udformes rammerne for nye projektporteføljer i organisationen og hertil vil eksisterende projekter blive evalueret i teknologigruppen.

 

Oplæg til nye projekter for de næste to kvartaler præsenteres for direktionen og en foreløbig tre års plan fastlægges.

Teknologigruppen i bestyrelsen, bestyrelsen og direktionen.
Juni Teknologigruppen sammen med repræsentanter fra IT-organisationen fat i forskellige interessenter for at få input. Enten med fokus på at få gennemført interviews i den pågældende måned eller efter sommerferien.

 

Status på implementering af IT-strategien og aktiviteter der berører sig inden for teknologiområdet skal drøftes på mødet i bestyrelsen.

Bestyrelsen, direktionen og betroede medarbejdere fra organisationen.
Juli I denne måned vil de fleste i organisationen og blandt konkurrenterne være på sommerferie. Teknologigruppen kan bruge tiden på at finde på nye projekter og se på nye konkurrencemønstrer. Bestyrelsen og direktionen kommunikerer over tid.
August Bestyrelsen mødes, de fremtidige konkurrencemønstrer diskuteres. Overordnede planer drøftes og direktionen inddrages.

 

Fremdrift i forhold til indhentning af data fra interne og eksterne eksperter om de teknologiske trends der vil påvirke organisationen.

Først bestyrelsen og direktionen.
September Teknologigruppen følger op på udestående interviews og trendrapporter sammen med IT-lederen og den administrerende direktør.

 

 

Først teknologigruppen i bestyrelsen og sidenhen IT-lederen og den administrerende direktør.
Oktober Den færdige udgave af den teknologiske trendanalyse forelægges teknologigruppen og bagefter til bestyrelsen og direktionen. Teknologigruppen i bestyrelsen, bestyrelsen og derefter direktionen.
November Ny trendanalyse for nye informationsteknologier der påvirker branchen skal organiseres. Aftale med et eller flere konsulenthuse om komme med input til de fremtidige rammer.  
December Vedtagelse af rammerne for IT-strategien året frem.

 

Bestyrelsen mødes med henblik på afklaring på nye teknologiske trends der vil påvirke organisationens konkurrencemuligheder og konkurrencefordele.

Den samlede bestyrelse og direktionen.

Konklusion

Der findes flere forskellige problemstillinger der kan adresseres ved at der findes et rammeværk der understøtter at bestyrelses teknologigruppe sætter gang i en række forskellige processer og en række forskellige aktiviteter inden for en bestemt tidsrække, hvilket et årshjul kan understøtte kommer på plads.

Teknologigruppen i bestyrelsen har overordnet set ansvaret for at sætte gang i processen, hvor forskellige typer data om trends inden for forretningsområder og teknologier bliver behandlet så direktionen, herunder IT-lederen, vil få de rette input der kan omsættes til en egentlig IT-strategi og teknologistrategi der kan anvendes til at understøtte digital transformation af organisationen og derigennem understøtte forretningsfordele realiseres.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: