IT-strategi: Tag udgangspunkt i forretningsdomænerne

I ovenstående video kom Paul Tero ind på, hvordan den korrekte måde at tænkte IT-strategi på. Videoen er ca. 33 minutter lang og tager sit udgangspunkt i en workshop, hvor Paul Tero faciliterede processen.

Tero bemærkede, at :

  • IT bidrager til at skabe konkurrencefordele, da virksomhedens organisering og effektiv organisering af information kan bruges til at skabe grundlaget konkurrencefordele.
  • IT kan bidrage til at skabe konkurrencefordele, hvis virksomheden anvender sine aktiver effektivt.
  • Informationer flyder igennem værdikæden (Porters model). Fokus vil være at styre informationen effektivt.
  • Strategimodellen tager sit udgangspunkt i at “back-end” er omkostninger og “front-end” er værditilførsel (og værdiskabelse).
  • Der findes to tankegange. CTO-tankegangen der omhandler et teknologi-fokus og som hurtigt bliver udfordret ved at der findes et organisatorisk behov for økonomisk optimering. Værdiskabelses-tankegangen tager sit udgangspunkt i, hvordan får man mest ud af investeringen.

Analyse

IT er en af de relevante emner at få adresseret i de fleste virksomheder og organisationer. Informationsteknologier er relevante i forhold at data bliver behandlet, hvortil følgende er relevante at tage i betragtning for forretningsledere og IT-ledere:

  1. Data bruges til at koordinere.
  2. Data bruges til at analysere markedssituation ud fra.
  3. Data der ikke er tilgængelige eller korrupte vil lede til beslutninger ikke kan gennemføres. Det vil sige beslutninger på alle niveauer.
  4. Dataanalyse, databehandling og datadistribution skal være robust for at sikre at de rette personer får adgang til de relevante informationer.

IT-ledere kan påvirke forretningsenhederne, hvis forretningspartnerne og IT-lederne i virksomheden er i stand til at tage dialogen med beslutningstagerne med henblik på at identificere den retning, som virksomheden (eller organisationen) skal udvikle sig. Derfor er det nødvendigt, at IT-afdelingen arbejder aktivt med at skabe forbindelserne til de relevante beslutningstagere og de relevante “subject matter experts”, og når forbindelserne opbygget handler det om for IT-afdelingen at få præsenteret mulighederne ved digitalisering.

Konklusion

Teros tilgang er i og for sig en ganske fin fremgangsmåde til at sikre en bedre anvendelse af IT-strategi i virksomheden. Enterprise arkitekter og forretningsarkitekter kan bruge de ideer der præsenteres af Tero i faciliteringen af IT-strategien til at skabe et fundament for en mere effektiv strategisk facilitering af IT-strategien og forretningsstrategien.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: