CIO: Ansvar i teknologistrategien

Hvordan sikres de rette grænsesnit mellem de forskellige enheder i IT-afdelingen, så teknologistrategien kan implementeres og de rigtige projekter kan prioriteres for at understøtte strategisk eksekvering, hvilket vil sige at være med til at flytte organisationen til den strategiske position som ønskes af beslutningstagerne.

Hvorfor have en teknologistrategi?

Det er nødvendigt for de fleste mellemstore og store organisationer at have styr på, hvordan deres teknologiske platform understøtter den strategiske eksekvering på, det man populært kalder for, organisationens ”operating model”, da organisationerne ellers vil opleve høje omkostninger, ringere bruger- og kundeoplevelser samt dårligere omstillingsparathed.

Ligeledes vil de fleste organisationer og virksomheder i dag ikke kunne fungere uden, at de anvender en eller flere forskellige informationsteknologier til at håndtere informationsbehandling m.m. Dermed sagt de fleste mellemstore og store organisationer bliver nødt til at få sat strategisk fokus på anvendelsen af informationsteknologier, hvilket understreger at det er vigtigt, at organisationen arbejder at få skabt overblik over de teknologier, som den anvender og med udgangspunkt i sit kendskab til teknologierne begynder at arbejde med de planer der er nødvendige for at dr rigtige teknologier anvendes.

Ansvar for teknologierne?

Først og fremmest skal de forskellige beslutningstagere så som direktører og teamchefer interviewes og sidenhen involveres i workshops, hvor de forskellige snitflader mellem de organisatoriske afsnit skal afklares. Til det formål kan en forretningsarkitekt eller en enterprisearkitekt anvendes til at interviewe de forskellige mellemledere og udvalgte medarbejdere. Det er ikke kun enkelte interviews der vil vise sig som værende valide datakilder. Informationer fra leverandørerne om deres produkter og fra eksperter inden for de forskellige teknologiområder kan også vise sig særdeles relevante at indhente informationer fra.

For at få fastlagt det endelige ansvar for de forskellige teknologier der er i spil, så bør en workshop med de enkelte beslutningstagere arrangeres, men inden da skal beslutningstagerne konsulteres så der er findes en overordnet enighed om, hvordan ansvaret for de enkelte teknologier er placeret.

Slutproduktet for denne fase i forløbet med at udvikle og forankre processen vil være en RACI matrice. Matricen skal bruges til at sikre fordelingen af ansvar blandt interessenterne og sikre kommunikation blandt dem.

Det vil ofte vise sig ekstremt relevant at få styr på de overordnede organisatoriske strukturer for, hvem der har retten til at opgradere eller udfase en teknologi. Ligeledes vil det ofte vise sig relevant at få belyst, hvem som skal konsulteres og informeres inden en opgradering eller en udfasning vil finde sted.

I arbejdet med ansvar er det også vigtigt at få belyst om, det kan lade sig gøre at fravige strategien og givet fald om der skal have konsekvenser for de teams og forretningsenheder der vælger at fravige fra teknologistrategien.

Opbygning

En teknologistrategi kan se ud på mange forskellige måder. Pham et al (2013) taler for at en teknologistrategi udtrykkes i et roadmap, men det kan også vise sig hensigtsmæssigt at arbejde ud fra andre modeller. Et roadmap kan tilmed udformes på mange forskellige måder, men udgangspunktet for at udarbejde de omtalte roadmaps sker kun ved at involver beslutningstagerne på workshops.

En anden model kan være at anvende et basalt dokument der i grove træk beskriver, hvilke informationsteknologier, som organisationen vælger at satse på i en periode frem i tiden.

Konklusion

Der findes forskelligartede behov i mange organisationer, men de fleste organisationer arbejder i dag med informationsteknologier i et omfang, hvor det vil være svært for dem at kunne overleve uden. Derfor er det vigtigt at få styr på ansvaret for de forskellige informationsteknologier, em der skal informeres, hvem der skal konsulteres og dem der skal udføre forskellige handlinger så som opgraderinger eller udfasning af softwaren.

Kilder

Phaal et al, 2003, Technology roadmapping – A planning framework for evolution and revolution.

Pham et al, 2013, From Business Strategy to Information Technology Roadmap: A Practical Guide for Executives and Board Members.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: