CIO: Innovation og drift

Når organisationer indkøber software, hardware og andre IT-løsninger, så vil IT-afdelingerne i de pågældende organisationer opleve at nye produkter skal optages i driften. Det vil sige at flere og flere ressourcer skal allokeres til driften af de nye IT-løsninger, hvortil driften har stor betydning for, hvordan organisationen realisere det kunderne efterspørger her og nu. Driften tager som regel også første prioritet i IT-afdelingen, da man ikke uden stabil drift kan opnå den nødvendige handlefrihed til at kunne skabe nye løsninger der kan anvendes på tværs igennem organisationen, af organisationens kunder og organisationens leverandører. Dermed sagt så kan det få stor betydning for IT-lederen at arbejde med en tilgang, hvor drift underprioriteres og i tilfælde, hvor drift overprioriteres. For lidt innovation gør It-afdelingen irrelevant for forretningsenhederne og for meget fokus på innovation og for lidt fokus på at holde IT-løsningerne kørende giver for store problemer for IT-lederen med at få mere indflydelse.

Skil drift- og udviklingsorganisationen

En praktisk løsning for IT-lederen kan vise sig at adskille drift og udvikling af IT-afdelingen. Adskillelsen vil medføre at det er to forskellige hierarkier og forskellige forskellige måder at til gå tingene. Hierarkiet skal i denne kontekst fortolkes som at der findes en viceleder for der handler på vegne af IT-lederen for udvikling og tilsvarende en viceleder der varetager drift.

Der bør også være en fysisk adskillelse, så udviklerne det egentlig skal udvikle nye løsninger ikke bliver inddraget i de opgaver som udviklerne der står for tilpasning af eksisterende løsninger håndterer, da det vil være en kilde der forhindre fremdrift i udviklingsprojekterne.

En adskillelse af udvikling og drift vil lede til flere omkostninger for IT-afdelingen og derfor for organisationen, hvilket kan betyde at IT-lederen bliver stillet i en uheldig position i forhold til fremtidige forhandlinger med øvrige beslutningstagere. En fysisk adskillelse mellem udvikling og drift vil lede til nye måder at sikre forretningsunderstøttelse på, hvilket kan være med til at sikre IT-løsninger der understøtter konkurrencefordele på, men samtidigt vil en for hård adskillelse mellem udvikling og drift lede til problemstillinger med at IT-løsningerne ikke kan passe ind i den platform som er opbygget i organisationen, hvilket stiller krav til, at der trods et ønske om øget udvikling og øget innovation ikke kan være helt frie tøjler.

Et eksempel på dette var da IBM valgte at lade deres PC-division adskille fra deres mainframe division, og placerede den i en andel del af Amerikas Forenede Stater, hvilket gav forretningsdivisionen og dennes beslutningstagere muligheder for at kunne håndtere udviklingen af produktet. Adskillelse af drift (mainframe) og udvikling (PC) gjorde det muligt at understøtte ny udvikling, og nogle af effekterne kan skabes igennem at adskille udvikling og drift fra hinanden. Det skaber dog også nogle helt fundamentale problemstillinger for en IT-afdeling i organisationen, hvilket betyder at der skal være en form for kontrolelement der sikre at innovationen håndteres inden for nogle centrale modeller der sikre, at IT-løsningerne kan integreres på driftsplatformen og sikre sammenhænge mellem produkterne. De centrale modeller kan vise sig at være understøttet af standarder, dokumenter og principper som vel at mærke skal håndhæves af beslutningstagerne og medarbejderne skal tilegne anvendelsen af dem i deres arbejdskultur og i organisationskultur.

Kontrolleret innovation

Innovation og udvikling skal ske ud fra de rigtige rammer er på plads. Rammerne betyder at de rigtige profiler, de rigtige dokumenter og de rigtige værktøjer er på plads og de rigtige interessenter er bekendt med at de eksisterer. Hertil må det forventes at de rette personer er i stand til at evaluere de produkter der produceres af udviklingsenheden.

Konklusion

IT-lederen kan med fordel arbejde med, at se på en adskillelse mellem drift og innovation eller det man kan kalde for drift og udvikling. Det stiller store krav til at der ikke opstår en kultur i IT-afdelingen om at en eller flere kyndige udviklere bliver taget ud til at støtte op om projekter der afvikles i driften, og ligeledes stiller en opdeling et større fokus på, at standarder, dokumenter, principper og styringsværktøjer er til stede, da IT-lederen ellers vil opleve problemer med at IT-løsninger der udvikles ikke vil kunne passe ind i den platform, somer udviklet til at håndtere stabil drift. Det er vigtigt at en stabil drift ikke underprioriteres, men dette ikke sker på bekostning af udvikling.

IT-lederen bør sikre sig at de centrale dokumenter er til rådighed og disse bliver udarbejdet samt håndhævet i organisationen.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: