CIO: Moderne IT-leder

Der findes en række interessante perspektiver ved de udfordringer som mange organisationer oplever i finanskrisen og i den presserende kreditkrise. IT-lederen og IT-afdelingen kan anvende sin position til at udvikle organisationen til at kunne håndtere de udfordringer som den vil opleve på de internationale markeder. Kriserne og deres udfordringer har gjort det attraktivt for mange... Continue Reading →

CIO: IT-lederen skal tænke som en CEO

Jeg har haft fornøjelsen at læse bogen "The Essential CIO: Why The CIO Needs to Act like the CEO" af Matt Graham-Hyde, og der er et par budskaber i bogen, som kan vise sig relevante for IT-ledere, at arbejde videre med i forhold til de organisationer som de står i spidsen for. Bogen er bestemt... Continue Reading →

Forretningsmodellen for KMD

KMD (tidligere Kommune Data) er i skrivende stund den største IT-virksomhed i Danmark, og samtidigt har virksomheden datterselskaber i Polen og i Indien. KMD blev købt i 2000’erne af ATP og EQT. Sidenhen blev KMD solgt videre til den amerikanske kapitalfond Advent (en anden kapitalfond). KMD er et af Danmarks største IT-virksomheder og udbyder både... Continue Reading →

Ny blog om digital transformation

EG A/S (det tidligere EDB-gruppen) støtter en ny blog om digital transformation. Bloggen er på dansk og kan findes på domænet transformationtools.dk, hvor en række historier om mulighederne for at understøtte virksomhedsudvikling ved hjælp af digitalisering og informationsteknologier. Bloggen påråber sig at have en redaktør, Søren Stang, som også viser sig at være den person,... Continue Reading →

CIO: Er vores ænder på række?

Et spørgsmål som de fleste IT-ledere (IT-ansvarlige, IT-direktører, CIOs og CTOs) kan stille sig selv er om IT-afdelingens forskellige sektioner eller om man vil underafdelinger er afstemt med hinanden i forhold til levering af de rette IT-services. IT-lederen kan med fordel arbejde med at få sine enheder til at spille sammen på en positiv og... Continue Reading →

CIO: IT-styring

Hvordan styrer du din IT-afdeling og sikrer at forretningsbehov bliver indfriet? En klassisk kamp i spændet mellem forretningsenhederne og IT-afdelingen er kampen mellem stabildrift og support og IT-udvikling. Forretningsenhederne kræver på den ene side at IT-platformen er stabil så de kan få løst de opgaver, som forretningsenhederne har fået tildelt, og på den anden side... Continue Reading →

Tilpasning af den agile metode

Inden et agil projekt (uanset om det er et IT-infrastrukturprojekt, et forretningsprojekt eller et IT-baseret forretningsprojekt) sættes i gang, så skal metoden vælges og tilpasses så den passer med de behov der findes i forhold til gennemførsel af det enkelte projekt. Dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i de delelementer af Scrum-metoden der kan justeres og... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑