CIO: IT-lederen skal tænke som en CEO

Jeg har haft fornøjelsen at læse bogen “The Essential CIO: Why The CIO Needs to Act like the CEO” af Matt Graham-Hyde, og der er et par budskaber i bogen, som kan vise sig relevante for IT-ledere, at arbejde videre med i forhold til de organisationer som de står i spidsen for. Bogen er bestemt værd at læse, men bogens indhold lever ikke op til titlen. Ligeledes anvender forfatteren en præmis som er svær at bevise med de cases som findes i Danmark inden for emnet IT-ledelse.

Bogen er godt skrevet, og jeg kan varmt anbefale andre at købe og læse bogen. Dermed sagt så findes der en række interessante perspektiver i det som Matt Graham-Hyde beskriver i sit værk, men på trods af dette er visse udfordringer ved at tage budskabet om, at IT-lederen skal agere som administrerende direktør helt til hjerte. Jeg vil behandle disse udfordringer senere i dette blogindlæg.

Generelt om bogen

Bogen er overordnet set velskrevet, men der findes visse problemstillinger ved elementer i værket. Forfatteren har overordnet set en række betragtninger og udsagn som vedkommende fremhæves i værket, men der er ganske få kildet som understøtter de fremgangsmåder som anvendes. Der findes dog andre værker som ”The New CIO Leader” af Broadbent & Kitzis (2004) og ”World Class IT Strategy” af Peter A. High. Med andre ord der kan være noget som indikerer at de udsagn som fremhæves i værket understøtte reelle tendenser internationalt såvel som i Danmark.

Bogen kan dog vise sig relevant for IT-ledere at arbejde med på grund af der fremhæves en række interessante budskaber i bogen vedrørende håndtering af forretningsbehov og i forhold til den rolle som IT-lederen fremadrettet kommer til at spille i forhold til udviklingen af forretningsenhederne og den overordnede organisation. IT-lederen bør understøtte udviklingen af de forskellige forretningsenheder ved at udarbejde en IT-strategi. Den gode IT-strategi kan du læse mere om hved at klikke her

Positive elementer

Bogen frembringer en række interessante perspektiver på, hvordan IT-ledere kan påvirke organisationens overordnede målsætninger og måder at fungere. En af de begrundelser som Graham-Hyde anvender for at retfærdiggøre den rolle, som den moderne IT-direktør skal anvende kommer til udtryk i nedenstående citat.

CEOs are becoming more and more IT literate and increasingly frustrated at how to manage their IT-function” – Graham-Hyde.

Forfatteren kommer derefter ind på at der kommer flere og flere teknologier som vil påvirke måden som organisationer fungerer på ved, at de enten kan optimere forretningsprocesser eller helt at gøre dem unødvendige. Det kommer blandt andet til udtryk i nedenstående citat.

The owned or operated vertical technology stack model cannot meet the needs for processing the vast amounts of transactions and data that the new key technologies of business needs.” – Graham-Hyde.

Ovenstående citat omhandler blandt andet fremgangsmåden omhandlende cloud teknologier, som ifølge forfatteren, i stigende grad vil påvirke de teknologiske egenskaber og forretningsmæssige egenskaber som organisationerne råder over. Der findes også visse problemstillinger ved denne fremgangsmåde. En af disse er som Graham-Hyde udtrykker det i nedenstående citat.

The majority  of current business applications are not cloud ready. They are not written to scale horizontally or be elastic. Companies will need to invest in development of new applications to take full advantage of the business benefits of cloud.” – Graham-Hyde.

Ligeledes fremhævede Graham-Hyde at cloud teknologierne vil påvirke organisationen, men først og fremmest IT-afdelingen. Det kommer til udtryk i nedenstående citat.

Cloud is affecting all layers of IT. Managing the physical data centre, connectivity, security and environmentals can all be done with cloud-enabled technologies.” – Graham-Hyde.

Forfatteren kom ind på de forretningsfordele som cloud-teknologier, som organisationerne fremadrettet vil kunne forvente af de nye informationsteknologier. I den konkrete kontekst udtrykker forfatteren at omstillingsparathed vil blive understøttet bedre ved anvendelse af cloud-teknologier, hvilket kommer i udtryk i nedenstående citat-

They leverage cloud technology and agile processes to do fast product development and innoivation; not all of it works but they bmove on. They can do this because the economic model of cloud computing allows it to happen. It allows a fast-fail, failsmall, failsafe, experimental business model” – Graham-Hyde.

Forfatteren kom ind på, at de organisationer som tilpasser sig cloud-teknologierne vil miste deres potentielle forretningsfordele, som organisationer som begynder at anvende cloud-teknologierne kan få ved deres forretningsforandringer. Graham-Hyde udtrykker dette i nedenstående citat.

If your business doesn’t adopt a cloud-first strategy, you will fall behind your new competition even though that competition may not be visible today or considered a threat.” – Graham-Hyde.

Forfatteren præsenter elementer af det Gartner kalder for Nexus of Forces som essentielt set omhandler at fire store trends indenfor det teknologiske område vil påvirke organisationer. De fire trends er som følgende:

  1. Cloud (cloud-teknologier).
  2. Mobile (smartphones, laptops, tablets m.m.).
  3. Information (big data, in-memory analyse, og business intelligence).
  4. Social (sociale medier).

De ovenstående trends vil påvirke den måde som organisationen anvender informationsteknologier og de organisatoriske strukturer som vil definerer organisationen.

Problemstillinger

Der findes en række udfordringer og problemstillinger med den hypotese som samtidigt udgør undertitlen til bogen ” The Essential CIO: Why The CIO Needs to Act like the CEO” og disse er som de opstillede punkter nedenfor:

  • Der findes ganske få tilfælde, hvor det er muligt for en IT-leder at kunne agere som den administrerende direktø
  • Der findes ganske få gode cases i Danmark, hvor det viser sig at IT-direktøren ikke bliver dikteret af økonomidirektøren eller regnskabschefen.
  • Der findes kun ganske få cases i Danmark, hvor det har vist sig muligt for IT-lederen at rapportere direkte til den administrerende direktør.

For at IT-lederen kan påtage sig rollen, hvor han eller hun vil kunne agere som en administrerende direktør i organisationen, så kræver det at de rette personer er til at finde ledelsen af organisationen, og at de vil høre på de forslag som IT-lederen stiller.

Konklusion

Bogen har sine kvaliteter, men præmissen for bogen er tvivlsom. Fokus for den moderne IT-leder må være at få bedre styr på organisationens strategiske problemstillinger ved anvendelse af informationsteknologier. Bogen er værd at købe og værd at læse og der vil være en del IT-ledere som vil kunne lade sig inspirere af indholdet i bogen til at tilrette sin overordnede strategiske udvikling.

Kilder

  1. Graham-Hyde, Matt. The Essential CIO: Why the CIO Needs to ACT Like the CEO. Panoma Press, 2013.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: