Kan man udskifte Sundhedsplatformen?

IT-løsningen til håndtering af elektroniske patientjournaler (EPJ) i Region Sjælland og Region Hovedstaden har fået en del opmærksomhed i medierne og på et politisk niveau på det seneste. Enkelte medlemmer af Folketinget har endda udtalt, at hvis ikke Sundhedsplatformen, som løsningen hedder, kommer til at virke inden for seks måneder, så skal den skrottes. Men kan det lade sig gøre? Kan det lade sig gøre identificere en anden løsning som kan løse den eller de opgaver, som Sundhedsplatformen blev valgt til at løse for de to regioner?

Der er nogle forbehold i dette blogindlæg, som jeg vil gøre opmærksom på. Jeg har ikke indsigt i de kliniske processer, men det virker til at være en del som Sundhedsplatformen skal løse. Jeg har ej heller indsigt i beslutningsprocesserne i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Begge regioner er relativt komplekse organisationer som har mange afdelinger der er geografisk adskilte. Ligeledes er begge organisationer politisk styrede og der findes hensyn i forhold til den politiske proces og dynamik der har indflydelse på IT-investeringer. Ligeledes kender jeg heller ikke hele forhistorien for valget af Sundhedsplatformen som IT-løsning, men der er sekundære kilder der indikerer, at Sundhedsplatformen også har overtaget funktionaliteten fra en række specialiserede IT-systemer i de to regioner og på visse områder også virker som en workflow-motor og integrationsplatformen mellem andre kliniske systemer.

Alternativer

Der findes alternativer til den software som Sundhedsplatformen består af og der findes ligeledes andre leverandører. Et af alternativerne som har fået meget offentlig omtale er den platformen (IT-løsning), som Region Midtjylland har valgt og implementeret. Region Midtjyllands løsning er baseret på software fra virksomheden Systematic som er en konkurrent til EPIC inden for sundhedsområdet i Danmark.

Det er dog uvist om alternativt har præcis samme funktioner og problemer som henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland har efterspurgt en løsning på. Det er dog sikkert at den løsning blev fravalgt til fordel for EPIC’s bud.

Kan man bare udskifte en IT-løsning?

I teorien ja, men det er så også kun i teorien. IT-løsninger har det med at forgrene sig og der opstår som regel nogle tilpasninger der er målrettet den specifikke kunde. Når en IT-løsning fjernes så opdager kunden som regel at der er en eller anden funktionalitet (og dermed forretningsbehov) som ikke længere understøttes på samme måde. I teorien har Sundhedsplatformen erstattet en række specialiserede IT-systemer i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. I tilfælde af man udskifter Sundhedsplatformen med en anden løsning, så skal samme behov dækkes, og hvis Sundhedsplatformen allerede har understøttet funktionaliteten, så skal de antageligt udvikles igen.

Juridiske udfordringer

Rent juridisk kan der også være nogle udfordringer. I situationer, hvor en offentlig virksomhed efterspørg en IT-løsning til et forretningsbehov i den størrelse som Region Hovedstaden og Region Sjælland efterspørg konkurrenceudsættes. Det vil sige de to myndigheder skal gennemføre et EU-udbud, hvor en række forskellige leverandører kan komme med deres tilbud (og bud på løsningsdesigns). I situationer hvor det er svært kritisk for en offentlig myndighed at finde en løsning på et forretningsbehov, så kan en direkte tildeling, men ikke uden en vis betænkning fra Rigsrevisionen. Det er til gengæld meget sandsynligt at EPIC (leverandøren af Sundhedsplatformen) vil bruge ressourcer på at undgå at kontrakten hæves, hvilket betyder at Region Hovedstaden og Region Sjælland med en vis sandsynlighed vil møde EPIC i en Voldgiftsret eller Sø- og Handelsretten før kontrakten endeligt kan brydes. En sådan manøvre kan også lede til at EPIC kan få kompensation fra de to regioner, hvilket i sidste ende vil koste skatteyderne penge, og de penge kunne have været brugt bedre. Der er med andre ord tale om risici for at udskifte af teknologien bag Sundhedsplatformen med en anden og ligeledes udskifte leverandøren med en anden.

Processer

Der findes ligeledes en række interessante perspektiver ved de kliniske processer, i dette blogindlæg omtalt som forretningsprocesser, da disse kan variere en del fra region til region, selvom der er tale om at sundhedsvæsnet har samme mål om at helbrede patienter. Årsagen til forskellighederne er at hospitalerne og regionerne har forskellige ressourcer, lokale mål og historier. Hospitalerne er af gode grunde placeret på forskellige geografiske steder på Sjælland og i Hovedstaden (og Nordsjælland). De forskellige hospitaler har haft tid og lejlighed til at opretholde egne processer med egne opgaver med videre, og disse processer og opgaver er kun delvist blevet standardiseret til forhold i de enkelte regioner. Sundhedsplatformen indfører nye forretningsprocesser med dertilhørende opgaver og krav til udførsel af opgaverne samt tid der skal allokeres. Region Hovedstaden implementerede forretningsprocesserne samtidigt med at afskedige medarbejdere med gode egenskaber til at skrive patientjournaler og noter fra de forskellige typer af læger på hospitalerne, hvortil medarbejderne blev fjernet fra opgaver de egentlig havde haft som kerneopgaver, nemlig behandling af patienter.

De nye processer vil antageligt blive implementeret under alle omstændigheder og vil antageligt ikke blive tilbagerullet, da medarbejderne antageligt har fundet andre jobs.

Økonomi

Region Hovedstaden og Region Sjælland har investeret i IT-løsningen kaldet Sundhedsplatformen og pengene langt hen ad vejen brugt. Pengene kommer ikke igen og kan ikke bruges flere gange i budgettet. Det betyder at regionerne derfor bliver nødt til at omprioritere, hvilket betyder at pengene der egentlig skulle være brugt på behandling af patienter vil i stedet blive brugt på udbud af en ny IT-løsning med efterfølgende implementering.

Kapacitet

I tilfælde af det politiske lag på Christiansborg, Region Hovedstaden og Region Sjælland beslutter sig for at skrotte IT-løsningen fra EPIC, så vil der stadig være behov for en IT-løsning der kan understøtte de behov, som oprindeligt blev beskrevet i udbuddet. Uanset om et udbud eller en direkte tildeling vil finde sted, så vil det stadig være udfordringer for den eller de leverandører der får tilkendt opgaven. Leverandørerne vil blive nødt til at kunne stille med medarbejdere der vil kunne tilpasse og implementere en ny IT-løsning der skal udgøre Sundhedsplatformen (antageligt kaldet Sundhedsplatformen 2.0), og den nye IT-løsning vil være designet delvist anderledes. Det betyder at medarbejderne skal optrænes i brugen af det nye system og antageligt stadig anvende de processer, som hidtil har været kritiseret i pressen af nuværende og tidligere sundhedspersonale. Den tid det kræver at opbygge en implementerings- og support organisation vil betyde, at EPIC’s løsning stadig vil blive anvendt indtil en ny IT-løsning kan implementeres, hvorfor regionerne vil blive nødt til at betale for brugen af EPIC. Selve konverteringen til en ny IT-løsning vil kræve, at de to regioner har defineret at data skal kunne eksporteres og eventuelle meta-data også skal kunne implementeres. I tilfælde af en sådan konvertering ikke kan finde sted, så skal data kunne genindtastes, hvilket også vil lede til øgede omkostninger.

Konklusion

Det er teoretisk muligt at udskifte Sundhedsplatformens bagvedliggende IT-løsning med en anden. Det er antageligt også muligt at udskifte leverandøren og det vil ligeledes være teoretisk være muligt at finde en anden leverandør, men en ny leverandør vil antageligt opleve kapacitetsproblemer. Udskiftningen vil koste borgerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden penge og der vil være en meromkostning i form af dobbeltdrift og eventuelle juridiske tvister. Hertil vil regionerne med en vis sandsynlighed blive nødt til at gå i udbud for en ny IT-løsning og det vil betyde udsættelse af en eventuel udskiftning af IT-løsningerne. Det vil derfor være en meget lille sandsynlighed for, at de to regioner kan have en erstatning klar til om seks måneder, hvis det viser sig stadig at være problemer Sundhedsplatformen der er baseret på EPIC’s software.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: