En introduktion til REST-API’er

Ovenstående video giver en interessant introduktion til, hvordan internet baserede arkitekturer og teknologier kan understøtte organisationens applikationsudvikling. Det kan foregå via REST-API'er. HTTP med en RESTful arkitektur har typisk været kendt som værende et arkitektur-mønster er nemmere at anvende for mange systemudviklere end SOAP med XML. Muligheden ved at anvende "REST frem for SOAP" kan... Continue Reading →

EA i teori og praksis

John Gøtze præsenterede et oplæg omhandlende begrebet enterprisearkitektur. I den forbindelse kom John Gøtze ind på at der nu findes en body-of-knowledge om enterprisearkitektur og de bøger som i øjeblikket er tilgængelig på bogmarkedet. En af de pointer som John Gøtze kom ind på var at generelt arbejder de forskellige teoretikere arbejder med begrebet BITA... Continue Reading →

Begyndelsen

Sommerskolen omhandlende enterprisearkitektur begyndte godt, hvor John Gøtze præsenterede ugens program. Inden da var der morgenmad til deltagerne og det virkede egentlig ganske godt på trods af lokalets gennemsnitstemperatur var på omkring de 32 grader. IT Universitet i København har holdt til i bygningerne i snart 10 år, men de har vist problemer med at... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑