Platforme

Der findes en række interessante perspektiver på at arbejd med platforme. Der findes overordnet set to perspektiver på platforme. Det ene perspektiv er orienteret mod de ressourcer som er tilgængelig igennem store leverandører som har adgang til slutbrugerne eller enorme mængde ressourcer for eksempel som it-infrastruktur og ”storage”.

I en større kontekst, hvor der er tale om virksomheder som skal kommunikerer med forskellige markeder så kan forskellige platforme så som Amazon, Google, Facebook og Apple hver især vise sig relevante at arbejde med for at få adgang til slutbrugerne af produktet eller udnytte de ressourcer de stiller til rådighed. Et andet perspektiv på platforme kan være de grupperinger af applikationer som organisationen kan investerer i for at få adgang til en række evner som platformene kan give dem.

Platforme skal i en overordnet kontekst behandles som et aktiv i en it-styringskontekst, hvor den skal afstemmes med forskellige strategier og forskellige taktikker som allerede eksisterer i organisationen.

Processer

Fordelene ved platorme kan kun implementeres, hvis der findes en proces, hvor en eller flere organisatoriske enheder som har beslutningskompetencer.

Mål med platforme

I arbejdet med at håndtere it-landskabet på en strategisk måde så kan begrebet platforme tages i brug. Platforme kan være bygget op omkring at fremme forskellige målsætninger og det er nødvendigt at få sat styr på sine målsætninger og arrangeret dem i et hierarki for at få styr på dem og for at kunne formulere den eller de fremgangsmåder som understøtter udviklingen.

Målsætninger som mange organisationer har i forhold til at arbejde videre med deres platforme:

 • Reducere omkostningerne ved håndtering af it-landskabet.
 • Mindske kompleksiteten med i organisationens it-landskab.
 • Få adgang til fordele som en platform stiller til rådighed.
 • Få adgang til ressourcer som en ekstern leverandør stiller til rådighed.

Evaluering af platformen

Platformerne skal kunne vurderes på enkle måder så som en SWOT analyse eller anden nem måde at kunne evaluere de forskellige platforme. Analysen skal være bygget op omkring et oplyst grundlag som vil være til at finde i den måde som organisationens enterprisearkitektur skanner de interne og de eksterne forhold og de strategiske målsætninger som beslutningstagerne har formuleret for organisationen. Pointen i evalueringen er at arbejde med at identificere de konsekvenser som vil være for organisationen at implementere.

Grupperinger af applikationer

Det er nødvendigt at koble applikationerne op imod de forskellige forretningsområder som er nødvendige at have styr på for at kunne skabe værdi for organisationen og for dens aftagere. Et udgangspunkt kan være organisationens forretningsmodel eller datterselskabernes forretningsmodeller.

Komponent i forretningsmodellen

Der findes overordnet set ni komponenter i business model canvas som er en model til at evaluere organisationers forretningsmodeller. Modellen har til formål at give interessenterne i organisationen muligheden for at diskutere, hvordan organisationen hænger sammen og skaber værdi.

De ni komponenter er opstillet nedenfor:

 • Key Partners som omhandler de samarbejdspartnere som organisationen har for at skabe værdi.
 • Key Activities som omhandler de aktiviteter som skal gennemføres for at der skabes en værdiskabelse (value proposition) for organisationens kunderne.
 • Key Resources som omhandler de ressourcer som skal være til stede for at værdiskabelsen kan finde sted.
 • Value Proposition som omhandler selve den værdiskabelse som organisationen skaber for organisationens kunder.
 • Customer Relationships som er de forhold som organisationen har til sine kunder for at fastholde dem eller få flere.
 • Channels som omhandler de kanaler som organisationen skal rådeover for at kunne kommunikerer og leverer varer til kunderne.
 • Customer segments som omhandler de typer af kunder eller aftagere som organisationen gerne vil have for at kunne skabe værdier for organisationens ejere.
 • Revenue stream som omhandler de værdier som organisationerne skal skabe.
 • Cost structure som omhandler de omkostninger som organisationen oplever i arbejdet med at skabe værdier.

Software kategori

Der findes også en række forskellige software kategorier som kan vise sig relevante at anvende. De forskellige kategorier som bruges i forhold til gruppering af applikationer så som ERP, CRM, kontorpakker og operativsystemer.

MECE

Forkortelsen står Mutally Exclusive – Combined Exhaustive. Der er tale om en fremgangsmåde som McKinsey & Company anvender i forhold til at skabe overblik over problemstillinger som deres kunder oplever og i den forbindelse anskues forskellige ud fra forskellige perspektiver og arbejdet stopper først når samtlige emner som er blevet behandlet er sat på en kategori.

Samtlige applikationer skal være bundet op på de forskellige komponenter i forretningsmodellen. De forskellige applikationer har hver en software kategori så som ERP, CRM, kontorpakker osv. og applikationerne skal være forbundet med kategorierne. På den måde kan de forskellige evner opstilles.

Konklusion

Der findes to perspektiver som er nødvendige at arbejde med for at kunne afdække mulighederne med at anvende platforme som findes uden for organisationen med henblik på at styrke organisationens evner til at kunne anvende markederne. På den anden side findes er også interne behov i mange organisationer så som at mindske kompleksiteten i organisationens it-landskab.

Kilder

 1. Simon, Phil. The Age of the Platform: How Amazon, Apple, Facebook, and Google Have Redefined Business. Las Vegas: Motion Publishing, 2013.

One thought on “Platforme

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: