IT-forretningsudvikling

I de sidste 10 år har CIO rollen været under en hastig forandring. Rollen er gået fra at være en slags ”fiks vores IT” rolle til en rolle som skal stå for forretningsudvikling. Den nye rolle stiller store krav til CIO’en i det han skal kunne håndtere en række problemstillinger, som er teknisk krævende og samtidigt kunne bruge sin viden om forretningsenhederne til at kunne understøtte sin ”politiske agenda”.

Derfor er det nødvendigt for IT-direktøren, at han arbejder med fremme gennemsigtighed og understøtte forretningsudvikling i organisationen. I flere store virksomheder er en ny titel opstået kaldet ”IT Business Partner” som omhandler at personen med rollen bevidst tager kontakt til de forskellige beslutningstagere i forretningsenhederne med henblik på afklare, hvilke behov de har for IT-understøttelse. Denne udvikling er en direkte konsekvens af IT-afdelingerne siden 90erne har måtte blive mere forretningsorienteret.

Forretningsudvikling

De fleste forretningsprocesser understøttes i dag af en eller flere informationsteknologier. I et scope af informationsteknologier, så vil forretningsudvikling omhandle optimering af forretningsprocesser og mulig identificering af nye produkter og services. Både optimeringen af forretningsprocesserne og identificeringen af nye markedsområder kan med fordel blive behandlet ud fra, hvad kan organisationen allerede leverer af informationer.

En fremgangsmåde som IT-direktøren bør anvende er et ”outside in” perspektiv, hvor han vel at mærke anskuer IT og forretningsprocesserne som kunderne eller aftagerne af organisationens produkter og gennemgå de ”snitflader” som findes mellem organisationen og kunderne.

Forretningsudvikling betyder også at de forskellige interessenter som ønsker en forretningsmæssigforandring understøttes af IT-direktøren, og at IT-direktøren i høj grad arbejder sammen med de kræfter som ønsker forandring. Det vil essentielt set også påvirke de IT-services, som IT-afdelingen leverer og derigennem det IT-landskab, som organisationen råder over.

Gennemsigtighed

Begrebet gennemsigtighed kommer i spil på flere forskellige niveauer. Det første element som kan vise sig relevant for IT-direktøren at få sat på dagsordenen for gennemsigtighed er IT-strategien. Det næste emne som IT-direktøren skal arbejde med set i forhold til gennemsigtighed er økonomi og de ressourcer som IT-afdelingen anvender på drift og IT-udvikling.

I forhold til begrebet ”gennemsigtighed” kan det hurtigt vise sig relevant for IT-direktøren, at han ikke åbner for meget op for gennemsigtighed, hvilket kan vise sig at være et våben som andre organisationens topledelse vil bruge imod ham.

Politisk agenda

For at understøtte forandringen i organisationen så kræver det, at IT-direktøren arbejder meget omhyggeligt med den dagsorden som han repræsenterer i organisationen og i forhold til den rolle som IT-arkitekten skal udfylde.

Ifølge Gartners analytiker for IT-direktører Tina Nunno, så bør den moderne IT-direktør arbejde aktivt for anvende en Machiavelliansk tilgang til ledelse og forandring. Det betyder også at IT-direktøren bliver nød til at arbejde mellem at skifte mellem forskellige typer ledelsesprofiler.

Et af de budskaber som Nunno (2013) kom med i sin bog er at gennemsigtig er et godt værktøj, men IT-direktøren skal bruge informationen med omhu.

Konklusion

IT-direktøren (CIO) skal fremadrettet være meget forretningsorienteret og optræde som værende en forandringsagent i organisationen. Han skal være i stand til at understøtte forretningsudvikling og fremme sin politiske agenda. Begge dele bør i de fleste organisationer understøttes af en gennemsigtighed.

IT-direktøren skal være omhyggelig i sit valg af værktøjer som han vil bruge til at understøtte en organisatorisk forandring og han bliver nødt til at kunne vælge sine værktøjer til kommunikation med den resterende ledelse. Nunno taler for, at IT-direktøren anvender forskellige teknikker til at fremhæve successer og mindske fokus på fejl som foretages i IT-afdelingen.

Fremgangsmåden som den IT-direktøren som anvender bør overordnet set være dialektisk, da IT-direktøren i højere og højere grad bliver nød til at arbejde med en kontekst, som kræver, at han eller hun slås for de ressourcer, som organisationen råder over med henblik på at fremme en digitaliseringsdagsorden.

One thought on “IT-forretningsudvikling

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: