Business case for SOA

Giver det mening at have en business case for et SOA-program? Og giver det mening for en mellemstore eller stor organisation at have det?

Kort fortalt så giver det ikke mening at udarbejde en business case for et SOA-program. Et program er en række projekter der hver især har til hensigt at løse et bestemt forretningsbehov.

Det samme problem rammer ofte EA-programmer, da det kan vise sig utrolig svært at påvise at hele programmet bidrager med værdi til et eller flere projekter. Det er ligeledes svært at påvise at programmet har medført en overordnet værditilføjelse, men I bedste fald kan der opstilles nogle kvalitative gevinster ved at investere i SOA-programmet.

Det er muligt at estimere business cases for hvert af de projekter der sættes gang i med henblik på at anvende middleware-platforme til udvikling af integrationer mellem systemerne. På den måde kan man over en tid få et mere nøjagtigt billede af den værdi som SOA-programmet tilføjer.

Blogindlægget vil herefter behandle konceptet business cases og målemetoder.

Business case

Business cases omhandler:

  • En dataindsamling og konklusioner af forskellige scenarier, som organisationens forretningsenheder vil opleve ved indkøb af en ny teknologi eller i et nyt projekt.
  • Overvejelser om den strategiske position, som organisationen vil realisere ved investering i teknologien eller projektet.
  • Overvejelser om indflydelse på forretningsenhedernes drift ved investeringen i projektet eller i den nye teknologi.
  • Overvejelser om lock-in til anvendelsen af teknologier der kan påvirke organisationens fremtidige handle muligheder.

Brugen af business cases omhandler at give beslutningstagerne oplyste grundlag at foretage investeringerne på. Det har stor betydning for de valg der træffes i beslutningssituationer. Ud fra et arkitektur synspunkt, så skal business casen anvendes senere til at evaluere om investeringen i projektet eller i teknologien realiserede de forventede behov. I tilfælde af organisationen har valgt at gøre brug af en business case der også håndtere konceptet tekniske lock-in så skal ledelsesgrundlaget evalueres. Fra et arkitektur synspunkt er det ikke uden betydning at emner som ROI for investeringen, beslutningsgrundlaget og teknisk lock-in er tilgængelige til evaluering på et senere tidspunkt.

Du kan måle alt

En organisation kan som sådan måle alt, men det er ikke alt der giver mening at måle set ud fra de ressourcer der skal bruges på at måle på resultaterne. Derfor ender det ofte med at målingerne bliver meget kvalitative, og målingerne, hvis de omsættes til kvantificerbare fordele hurtigt blive meget upræcise, hvilket ikke nødvendigvis understøtter et oplyst beslutningsgrundlag.

Det at måle alt er ikke ensbetydende med at alt skal måles og ikke alt der måles giver mening at måle på. Et eksempel herpå er store programmer, hvor mange faktorer kan påvirke udviklingen.

Douglas W. Hubbard arbejder med en tilgang der understøtter at alt kan måles. Målingerne kan foretages via observationer, hvor enterprisearkitekten interviewer eller foretager observationer af forretningen og dennes processer.

Konklusioner

Der findes mange gode grunde til at arbejde med business cases, men det er svært at give beslutningstagerne det fornødne oplyste grundlag til at træffe et kvalificeret valg, når en business case skal udarbejdes for et helt program, hvilket også gælder for et SOA-program. Når en klynge af projekter skal estimeres og behandles i en business case, så bliver det ofte på et meget overordnet niveau, hvor kun ganske få målinger bliver kvantitative.

Årsagerne til at målingerne ofte bliver kvalitative frem for kvantitative skyldes at der ofte kommer en række ændringer som led af et program og ændringerne spiller en faktor i forhold til estimering af de værdier investeringen vil føre med sig. Dermed sagt så vil kvantitative målinger på en klynge af projekter (eller det der kaldes for et program) vise sig at være meget svære estimere og kvantificere. Kvantificering af investeringerne og deres ”afkast” til organisationen har ofte meget stor betydning for om beslutningstagerne med økonomisk baggrund vil godkende investeringerne.

Investeringens type har stor indflydelse på om det giver mening for organisationen, at bruge mange ressourcer på måle på om SOA-programmet giver værdi. I de fleste tilfælde vil antallet af faktorer der vil påvirke programmets klynge af projekter ikke give mening for organisationen at arbejde med. Dermed sagt så giver det ofte ikke mening for mellemstore eller store organisationer at arbejde med en business case for SOA-programmet.

Kilder

  1. Hubbard, D. W., How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business, 2010.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: