Forretningsmodellen for JØP

Pension er i og for sig været kendt som et rigtigt kedeligt produkt som i meget lang tid også har været på et nærmest statisk marked siden arbejdsgiver betalte pensionsordninger blev introduceret. Emnet har også vist sig at være ganske svært for mange kunder at forstå på markedet, men på grund af den internationale kreditkrise, nye teknologier og meget store årgange der kom til verdenen efter anden verdenskrig og som snart skal på pension, så har markedet udviklet sig og blevet væsentligt mere interessant.

Pensionsmarkedet i Danmark kan betragtes som tre forskellige typer markeder, hvor det første marked er baseret på personer selv sparer op til pension, og det andet er baseret på overenskomster mellem fagforbund og virksomheder og den sidste form omhandler det marked, hvor pensionsselskaber og banker konkurrerer om arbejdsgiver betalte pensioner på det frie markedet, hvor organisationer skal vindes.

En forretningsmodel kan deles op 10 forskellige elementer og dette kan typisk illustreres i Business Model Canvas der blev udviklet af blandt andre Alexander Ostervalder og Yves Pigneur i 2010.

Key Partners

På baggrund af JØP er en relativt lille pensionskasse med cirka 50 medarbejdere, så findes der ganske enkelte visse behov for at håndtere stigende krav til IT-udvikling og ”compliance” med lovgivning der stilles krav om, at pensions- og finansvirksomheder skal overholde, så er IT-udvikling og drift antageligvis outsourcet til organisationer der er specialiserede i visse typer produkter. Et eksempel på dette er pensionsportalen, som leder kunderne over på en portal der findes hos en ekstern leverandør. Ligeledes kan jeg med en hvis sandsynlighed antage, at JØP ikke har investeret i en egetudviklet IT-system til håndtering af pensionsindbetalinger og pensionsfordelinger, og jeg formoder derfor, at JØP har investeret i en løsning Schantz Solutions der i dag er et datterselskab af BEC (Bankernes EDB Central).

Dertil deler JØP hovedkontor med en anden lille pensionskasse og får igennem denne aftale mulighed for at sænke dele af sine fasteomkostninger.

Den mest markante samarbejdspartner som JØP har er fagforeningen DJØF, hvis medlemmer der er ansat under en DJØF overenskomst får en arbejdsgiverbetalt pensionsordning der indbetales til JØP.

113 BMC

Key Activities

JØP har en forpligtigelse i forhold til at kunne håndtere kundernes henvendelser vedrørende pension og dermed sagt, så har JØP en kundeservice der står kunderne til rådighed i form af besvarelse af telefonopkald og besvarelse af e-mails fra kunderne.

JØP har ligeledes til hensigt at understøtte at kunderne er forsikrede, så de har mulighed for at få dækket sundhedsrelaterede problemer og forebygge disse inden kunderne, når pensionsalderen.

JØP har ligeledes en forpligtigelse til at understøtte, at kundernes pensionsopsparinger forøges over kunde relationens levetid.

 112 BMC

Key Resources

En af de nøgleressourcer der findes i JØP er medarbejderne der håndterer kundehåndtering, investering af midlerne i en aktieportefølje og ikke mindst de IT-aktiver der anvendes med henblik på at give medarbejderne og kunderne mulighed for interaktion.

I pensionsbranchen er tillid og afkast to helt fundamentale faktorer der skal håndteres, da virksomheden ellers vil tabe markedsandele og tabe penge. Derfor er det nødvendigt for JØP at have styr på investeringer og give kunder og myndigheder adgang til de data de forventes at have brug for.

111 BMC

Value Proposition

Kunderne har to overordnede behov der er nødvendige at JØP realisere. Det første behov er positive afkast fra obligationer og aktier til kundernes pensionsopsparing, og det andet behov er muligheden for st indgå sundhedsforsikringer, hvor det er muligt for kunderne at kunne komme foran i køerne til de forskellige behandlingssteder.

110 BMC 

Customer Relationships

I udgangspunktet arbejde et pensionsselskab ud fra den fremgangsmåde at have relationer til sine kunder over lang tid. Der findes flere forskellige årsager til netop denne fremgangsmåde er relevant for JØP. Den primære fordel omhandler netop at pensionsselskabet får en række stabile indbetalinger og dermed på forhånd kender til det cashflow som skal til for at kunne håndtere udbetalinger og ikke mindst i forhold til at kunne foretage investeringer der ka lede til afkast som kunderne har behov for.

 

109 BMC

Channels

JØP har tre overordnede kanaler som virksomheden kan bruge med henblik på at få kendskab til kunderne. Den primære kanal til kunderne er et Call Center, hvor kunderne kan ringe ind for at få information om deres pensionsordninger eller forsikringer. Hertil kommer den skriftlige kommunikation der finder sted ved at JØP sender almindelig post med opgørelser til kunderne og den sidste, men fremtidigt nok den vigtigste platform er igennem den online platform som JØP har investeret i. Den digital kanal er bygget på en platform udviklet af et datterselskab af BEC, og opfylder som sådan de fleste krav en bruger har til en pensionsplatform, men den er hverken prægede eller bedre end mulige konkurrenters.

108 BMC

 

Customer Segments

JØP har adgang til et relativt stort og købestærkt segment på markedet. Kunderne skaffes primært igennem overenskomsterne som fagforeningen DJØF har indgået med forskellige arbejdsgivere.

Demografisk set så har medlemmer af DJØF ofte en god indkomst set i forhold til mange andre dele af befolkningen.

107 BMC

Revenue Stream

Månedlige indbetalinger fra kunderne og driftsherreanlæget for at forvalte kundernes pensionsordninger samt forsikringer.

105 BMC

Cost Structure

Den primære omkostningsstruktur omhandler medarbejderne der er ansat i JØP. Den næst største omkostning er de IT-systemer som JØP har investeret i og skal vedligeholde for at kunne give kunderne den efterspurgte service samt at være ”compliant” med lovgivningen der blandt andet påvirker pensions- og forsikringsprodukterne som JØP sælger.

106 BMC

Overordnet analyse

JØP sidder på et relativt beskyttet marked, hvilket beskyttes af overenskomster. Samtidigt så er JØP en relativ lille pensionskasse som ikke råder over den samme infrastruktur som mange af de store spillere på markedet. Det har stor betydning for de services som JØP vil være i stand til at levere til sine kunder fremadrettet og for om JØP kan undgå samme underlige fejltagelser som et andet pensionsselskab PenSam begik for få år tilbage med at have for lidt styr på sin IT-arkitektur.

Konklusion

Der findes mange årsager til, at JØP som organisation stadig eksisterer på trods af der er tale om en organisation det på mange områder er kendetegnet ved at lille og delvist beskyttet mod konkurrence på grund af de marked som pensionskassen operere på. JØP har mulighed for at gå sammen med andre lignende pensionskasser med henblik på at understøtte sin mission om at forbedre kundernes pensionsopsparinger og at holde driftsomkostningerne nede. Dette kan blandt andet gøres ved at gå sammen med andre pensionskasser om IT-udvikling og i højere grad indkøbe standardsystemer for eksempel igennem Schantz (BEC).

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: