MIKE 2.0 i praksis

Der findes flere forskellige tilgangsvinkler til at få styr på organisationens brug af data og samtidigt at højne datakvaliteten i organisationen. MIKE 2.0 er et rammeværk der indeholder en række interessante artefakter og initiativer, som organisationen kan sætte i gang med henblik på, at højne den datakvalitet der er nødvendig for at organisationen kan sikre... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑