Anvendelsen af MIKE 2.0 i regi af OIO EA

I Danmark findes OIO EA rammeværket, der essentielt består af en metode og en reol der, omhandler at de offentlige forretnings-, digitaliserings- og IT-strategier der formuleres og vedtages kan implementeres hurtigt og effektivt og samtidigt sikre at de offentlige organisationer får leveret IT-løsninger der er robuste og lever op til de forretningsbehov der er i organisationens samtid og nære fremtid.

OIO EA er i udgangspunktet kompatibelt med TOGAF 8.0, hvilket vil sige at de offentlige organisationer i Danmark kan høste visse af de samme værdier ved anvendelse af OIO EA, som de vil kunne ved at anvende TOGAF, men i udgangspunktet, så vil det give mest mening for organisationer i den offentlige sektor, at arbejde med OIO EA, da det skaber et bedre fundament for samarbejde på tværs af de forskellige organisationer i den offentlige sektor.

I bogen ”Information Developent Using MIKE 2.0” af Andreas Rindler et al (2013) præsenteres en række interessante artefakter der kan bruges hver for sig eller i en kontekst af SAFE rammeværket, hvilket kan bruges til at højne organisationens datakvalitet. For de fleste organisationer så vil datakvalitet vise sig nødvendig at få behandlet og samtidigt understøtte at data kan udveksles mellem forskellige informationssystemer med henblik på at understøtte en bedre håndtering af eksisterende data og dermed undgå redundante opgaver med at indsamle og bearbejde data. MIKE 2.0 er et rammeværk der kan bruges til at løfte den opgave, men i organisationer, hvor der allerede findes et enterprisearkitektur rammeværk, så bør kun dele af MIKE 2.0 rammeværket implementeres, da organisationen ellers vil opleve at for meget tid og for mange ressourcer bruges på opgaver der ellers ville kunne have været brugt til at udvikle en konkurrencefordel.

Dette blogindlæg vil sætte MIKE 2.0 i kontekst af OIO EA rammeværket, og dermed kan blogindlægget også vise sig relevant for organisationer, der har valgt at gøre brug af TOGAF som det bærende enterprisearkitektur rammeværk.

Data i centrum

Der findes en række forskellige problemstillinger ved at data enten er af lav kvalitet, og at data kun er tilgængelige i en bestemt IT-løsning (informationssystem) der begrænser brugen af data til at frembringe information der kan bruges til at fremme hurtigere og bedre produktion i de forskellige forretningsenheder.  Dermed sagt kan der være en klar fordel ved at sætte data i centrum i organisationens EA rammeværk og dermed organisationens EA fremgangsmåde.

Data skal derfor i udgangspunktet være:

 1. Tilgængelige for mange forskellige informationssystemer.
 2. Datamodeller og begreber skal være defineret og tilgængelige.
 3. Data skal være tilgængelig via eksterne databaser.

Når ovenstående er i orden så vil de fleste organisationer kunne understøtte forretningsudvikling der vil kunne føre til konkurrencefordele over konkurrenterne; men trods dette så skal datakvaliteten af de data der tilgængelige være af en kvalitet der gør, at organisationen vil være i stand til at kunne udvikle sig.

Arkitektur

For at forhindre data kun anvendes i siloer og ikke er tilgængelige, så kræver det at der foretages planlægning og styring af data, men også af de systemer der indeholder data eller behandler data kortlægges og administreres. For at frembringe planer og de rette modeller der kan bruges til at implementere data, så skal enterprisearkitektur anvendes. OIO EA er et enterprisearkitektur rammeværk der kan anvendes, og det er SAFE architecture der er et rammeværk der er inkluderet i MIKE 2.0 rammeværket.

I forhold til arbejdet med datakvalitet og enterprisearkitektur, så skal data understøtte et forretningsbehov, hvormed fremgangsmåden vil være at organisationen skal have kortlagt både sine strategier og sine forretningsprocesser. Dette er som visualiseret i illustrationen nedenfor.

205 Data in context

Illustrationen er bygget på OIO EA reolens tre første kolonner, hvor strategierne, forretningsprocesserne og ikke mindst de data der eksisterer i organisationen. Det er essentielt at forstå, at organisationen råder over data, men hvis de ikke er med til at understøtte forretningsprocesser, og hvis de ikke er med til at understøtte organisationens strategier, så vil det være et stort potentiale for implementering af projekter der vil omhandle at få afstemt projekterne inden for de overordnede rammer.

Konceptet MIKE 2.0

Der findes et specifikt rammeværk til at gøre data og informationer er af bedre kvalitet og tilgængelige for de forskellige interessenter i organisationen. MIKE 2.0 indeholder sin egen fremgangsmåde til arkitektur, hvilket kaldes for ”SAFE Architecture” som på sin vis kan bruges i organisationen ud af ”pakken”, hvis der ikke allerede findes et enterprisearkitektur program eller tilsvarende et enterprisearkitektur rammeværk. Det kan bruges i det tilfælde at organisationen ikke selv anvender et enterprisearkitektur rammeværk i forvejen, hvormed det kan give rigtig god mening for organisationen at tage et rammeværk som SAFE, hvis det primære fokus for organisationens beslutningstagere er at få højnet organisationens oveordnede datakvalitet. I tilfælde, hvor organisationen, allerede har et enterprisearkitektur rammeværk implementeret, så bør organisationen i stedet satse på at få udvalgt nogle af de rigtige artefakter fra MIKE 2.0 og få dem implementeret igennem det eksisterende enterprisearkitektur rammeværk.

MIKE 2.0 har en række interessante artefakter der kan anvendes til at fremme datakvalitet, hvilket ved første øjekast er en af de vigtigste grundlæggende træk ved anvendelsen af MIKE 2.0.

MIKE 2.0 dækker derudover en række forskellige koncepter der bruges i organisationer, og blandt disse koncepter er:

 1. Datawarehouse.
 2. Business Intelligence.
 3. Big Data.

Disse koncepter vil ifølge internationale konsulenthuse spille en større rolle for organisationer og deres evner til at opbygge konkurrencefordele. Dermed sagt så kommer data og især information management spået til at spille en stor rolle i den fremtidige situation for forretningsudvikling.

206 MIKE 2 components

I en kontekst af MIKE 2.0 findes følgende artefakter der sidenhen der kan implementeres via SAFE Architecture eller i regi af et andet enterprisearkitektur rammeværk:

 1. Roadmap for information management i organisationen.
 2. Organisatorisk opsætning.
 3. Programbeskrivelse.
 4. ”Current State Application Portfolio” (AS-IS).
 5. Styrende principper.
 6. Program business case.
 7. Strategisk forretningsvision for IM.
 8. Strategiske succeskriterier.
 9. Fremtidig arkitektur (også kendt som referencearkitektur).
 10. Gap-analyse mellem AS-IS og TO-BE.
 11. Kommunikationsplan.

Kombinationen med OIO EA

MIKE 2.0 kan kombineres med OIO EA. OIO EA har en metode og en reol, hvor reolen angiver tre niveauer med forskellige typer af information der er målrettet til forskellige typer modtagere. De tre niveauer er som følgende:

Det konceptuelle niveau vil typisk være målrettede beslutningstagere (direktion, centerchefer med flere). Det logiske lag vil typisk være artefakter der er henvendt til design processen af strategier, forretningsprocesser og IT-systemer.

Det logiske niveau omhandler i højere grad fokus på, hvorfra de komponenter som database typer (produkter) og teknologier som databehandler fx Hadoop og R.

Det fysiske niveau omhandler i mere detaljeret grad fokus de enkelte databaser, hvor data findes, tabeller, servere der behandler data samt de IT-løsninger der kan give nok RAM og CPU kraft til at håndtere de store datamængder. Det fysiske niveau behandler også som sådan de forskellige databasers struktur og deres tabeller.

Konklusion

Der findes en række interessante ideer og elementer i MIKE 2.0, men for at organisationen der vælger at implementere artefakterne fra MIKE 2.0 for at høje datakvaliteten, så bør det ske med en hvis skepsis, da organisationen ellers vil risikere at en masse ressourcer bliver brugt på at sætte en række aktiviteter i gang og udarbejder de rette artefakter med henblik på opgradering af artefakterne der skal bruges til at skabe bedre datakvalitet.

En organisation kan bruge blandt andet OIO EA til at implementere elementerne fra MIKE 2.0 med henblik på skabe bedre datakvalitet for organisationen.

Kilder

 1. Rindler et al, Information Development Using MIKE 2.0, 2013.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: