Event Driven Architecture

Videoen nedenfor med Martin Fowler omhandler Event Driven Architecture. Martin Fowler identificerer fire mønstrer omhandlende EDA: Event notification. Event-carried state transfer. Event sourcing. CQRS. Det blogindlæg, som Martin Fowler nævner til sidst i videoen kan findes på denne URL: https://martinfowler.com/articles/201701-event-driven.html

Bygge bro mellem forretning og IT

Der findes mange forskellige tilgange til, hvordan organisationer anvender deres informationsteknologier og data. Organisationer der ønsker at anvende informationsteknologier som et aktiv, og på sin vis være med til at bygge bro mellem forretningsenhederne og IT for at opnå strategiske fordele, kan få engageret en enterprisearkitekt.   Der findes forskellige typer roller der kan være... Continue Reading →

Boganmeldelse af “Patterns of Strategy”

Bogen er skrevet af Patrick Hoverstadt og Lucy Loh. Bogen blev udgivet i 2017. Bogen indeholder 80 strategimønstre eller det som forfatterne kalder for “Patterns of Strategy”. I introduktionen til bogens indhold anmoder forfatterne om, at læseren ikke springer direkte til de 80 strategimønstre, da læseren i givet fald vil opfatte de forskellige “Patterns of... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑