Bygge bro mellem forretning og IT

Der findes mange forskellige tilgange til, hvordan organisationer anvender deres informationsteknologier og data. Organisationer der ønsker at anvende informationsteknologier som et aktiv, og på sin vis være med til at bygge bro mellem forretningsenhederne og IT for at opnå strategiske fordele, kan få engageret en enterprisearkitekt.

 

Der findes forskellige typer roller der kan være med til at bistå en organisation med at opnå en bedre udnyttelse af IT, men der findes vigtige forskelle mellem rollerne. Nedenstående roller vil typisk kunne bruges til at skabe en bedre udnyttelse af en organisations IT og data:

  • Forretningspartner.
  • Teknisk projektleder.
  • IT-konsulent.
  • Forretningsarkitekt.
  • Problem Manager.
  • Product Owner.
  • Enterprisearkitekt.

 

I min optik er enterprisearkitekt rollen en strategisk rolle, hvor de andre roller typisk vil være taktiske af natur. Nedenfor er de enkelte roller beskrevet nærmere.

Forskellen mellem forretningspartner og enterprisearkitekt

En forretningspartner har en række forskellige kompetencer, hvor fokus typisk vil være på relationen til forretningsenheden på kort og på lang sigt. Rollen vil typisk have ansvar for, at skulle sikre, at relevante informationer om nye projekter m.v. kommer IT-direktøren i hænde, så ressourcer og tilpasninger til strategien kan foretages.

 

Forskellen mellem en forretningspartner og en enterprisearkitekt vil typisk være, at forretningspartneren ikke tænker i de strategiske dimensioner i organisationen. Forretningspartneren vil, som beskrevet ovenfor typisk være placeret på et taktisk niveau, da forretningspartneren typisk vil være forankret i IT-afdelingen.

Forskellen mellem en teknisk projektleder og enterprisearkitekt

Den tekniske projektleder har ansvar for et til flere projekter, hvortil rollen har ansvar for fremdrift i projektet og de overordnede overvejelser om IT-løsningen skal implementeres. Der er med andre ord et behov for, at sikre fremdrift i et enkelt projekt der er forankret i anvendelse af informationsteknologier. Den tekniske projektleder kan også have en profil som gør, at flere roller udfyldes, men typisk vil der være tale om opgaver der findes inden for det taktiske lag, og typisk vil en teknisk projektleder være forankret i IT-afdelingen. Den tekniske projektleder kan have mulighed for at gå videre op i hierarkiet, da projektledelse trods alt også giver mulighed for ledelse.


Enterprisearktiekten kan allokeres til både et og flere projekter, typisk yder enterprisearkitekten bistand om, hvilken retning som organisationen bør gå. Enterprisearkitekten vil typisk kunne bistå med rådgivning om, hvordan projektets rammer skal være, og enterprisearkitekten vil typisk være placeret på et strategisk niveau og typisk med interessentpleje i topledelsen af organisationen.

 

En enterprisearkitekt vil typisk kunne fungere som projektleder, men det vil ikke være personens primære formål.

Forskellen mellem en IT-konsulent og enterprisearkitekt

Rollen IT-konsulent har af historiske årsag en meget bred profil og kan spænde fra alt fra en teknisk orienteret person til en forretningsorienteret person som kan bistå med at løse et eller flere problemer for organisationen. IT-konsulentens rolle vil typisk være forankret i IT-afdelingen og de vil typisk være på et taktisk niveau og ikke på et strategisk, medmindre at den pågældende IT-konsulenter er hyret som ind til at agere som strategiske rådgivere, men i den kontekst vil der så være tale om IT-konsulenterne er forankret et andet sted (ekstern rådgiver) end i IT-afdelingen.

 

Enterprisearktiekten kan også fungere som IT-konsulenter, dog vil fokus for enterprisearkitekterne i de forskellige organisationer være på den strategiske retning og den strategisk udvikling af organisationen. De fleste modne organisationer der arbejder med digitalisering og enterprisearkitektur vil have placeret enterprisearkitekterne i en forretningsenhed.

Forskellen mellem en forretningsarkitekt og en enterprisearkitekt

Forretningsarkitekten er en rolle der typisk bevæger sig mellem det taktiske niveau og det strategiske niveau. Forretningsarkitekten har oftest sin gang blandt de forskellige forretningsenheder i organisationen og vedkommende vil ofte have et fokus på modellering af forretningsprocesser og hændelser der sætter gang i der forskellige forretningsprocesser. Forretningsarkitekten vil typisk være forankret i IT-afdelingen og kan i modne organisationer også give input til forretningsmodeller og forretningsoptimering fx etablering af nye “lean” processer er tilsvarende. Forretningsarkitekten vil dog, som før skrevet, være på et taktisk niveau, hvilket differentierer rollen fra enterprisearkitekten. Rollen kan til gengæld bruges til at skabe en bedre forståelse for IT-understøttelse i IT-afdelingen og til en bedre understøtte af systemudviklingen.

Forskellen mellem en problem manager og en enterprisearkitekt

Organisationer der har en IT-afdeling vil typisk opleve, at visse IT-systemer har det med at bryde sammen. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at have en person (single point of contact) at gå til. Dette kunne for eksempel vise sig at være en problem manager. Rollen vil typisk være drifts-orienteret og ikke udviklingsorienteret. Rollen vil til gengæld have stor viden om de problemer som de forskellige forretningsenheder oplever med de forskellige IT-systemer, som organisationen anvender. Problemer med drift er oftest på et taktisk niveau, hvilket også betyder at rollen er placeret i denne kontekst, og det betyder samtidigt at rollen i mindre grad er med til at definere den strategiske retning, som organisationen bevæger sig i.

 

Enterprisearkitekten er oftest placeret på et strategisk niveau i organisationen, og rollen vil i den forbindelse ofte have en del interessenthåndtering med forskellige typer ledere af gøre. Dog kan enterprisearkitekten i en “brobygningsøvelse” have stor fordel af at have kontakt med en eller flere problem managers, da et bedre billede kan skabes af organisaitonen.

Forskellen mellem en product owner og en enterprisearkitekt

Organisationer der anvender agile tilgange til udvikling af IT-løsninger og produkter optræder rollen Product Owner ofte. Denne rolle repræsenterer forretningsenhederne og deres ønsker til de nye IT-løsninger eller produkter der udvikles. Product Owner rollen har derfor ofte en stor snitflade til forretningsenhederne i organisationen, men det vil samtidigt være produkt og projekt-orienteret. På den måde indgår rollen oftest som en slags taktisk rolle og rollen kan være placeret i organisationens IT-afdeling.

Konklusion

Organisationer kan med fordel arbejde med at bygge bro mellem forretningsenhederne og IT-afdelingen. Der findes flere forskellige roller der kan bistå med forskellig kompetencer og viden i den forbindelse, men flere af rollerne vil være på et taktisk niveau og derfor ikke have de kompetencer der nødvendigvis efterspørges i forhold til en strategisk orientering. Enterprisearkitekten er en rolle der vil kunne være med til at sikre den fornødne planlægning i forhold til en egentlig afstemning, eller bro, mellem forretningsenhederne og IT-afdelingen og dennes evner. Derfor kan organisationer med fordel, når de har nået en vis størrelse, engagere en enterprisearkitekt.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: