Boganmeldelse af “Patterns of Strategy”

Bogen er skrevet af Patrick Hoverstadt og Lucy Loh. Bogen blev udgivet i 2017. Bogen indeholder 80 strategimønstre eller det som forfatterne kalder for “Patterns of Strategy”. I introduktionen til bogens indhold anmoder forfatterne om, at læseren ikke springer direkte til de 80 strategimønstre, da læseren i givet fald vil opfatte de forskellige “Patterns of Strategy” på en forkert måde. Forfatterne betragter de 80 strategimønstre som værende et paradigmeskifte.

Bogens andet kapitel introducere en påstand om at 90 % af strategierne der udarbejdes ikke følges eller implementeres i organisationerne.

Forfatterne påberåber sig et “Pattern of Strategy” adskiller sig ved at der findes seks store forskelle mellem det og almindelig strategi:

“1. Multiple interprevelant actors,

  1. Competition and collaboration,
  2. Manoeuvres,
  3. Strategic Fit,
  4. Exchange of value and,
  5. Time.”

 

Dertil anvender Hoverstadt & Loh nedenstående citat til at uddybe forskellen mellem en ordinær strategi og et strategimønster:

“What us different with Patterns of Strategy is that it gives you the tools to use these as part of the strategy development process rather than simply seeing them as as outcome” – Hovederstadt & Loh.

I forhold til processen for strategiformulering, da anvender Hoverstadt og Loh begrebet “Strategic Fit”, som er defineret nærmere nedenfor:

“Strategic fit isn’t just a position to be set out, it’s a constantly changing process of co-evolution driven by the decisions taken and changes made by a range of actors, not just ourselves alone in our environment” – Hoverstadt & Loh.

Den ovenstående definition er med til at gøre borgen interessant, da man får det indtryk at forfatterne erkender, at en strategisk position ikke er absolut eller en ting som er konstant. Den strategiske position forandres og organisationerne skal være opmærksomme på dette.

Hoverstadt & Loh anvender  et kendetegn for modne markeder, hvor der ofte vil være en form for flokmentalitet blandt aktørerne på markedet. Dette kommer til udtryk i nedenstående citat:

“Market fit strategies are often herd strategies because mature markets behave like herds” – Hoverstadt & Loh.

Bogen indeholder et afsluttende kapitel, hvor strategierne bliver præsenteret og skitseret endnu engang, hvilket giver en god pædagogisk afslutningen på den relativt omfangsrige bog.  Indholdet af bogen har en fin kvalitet, men da jeg kun har haft adgang til Kindle udgaven af bogen, så kan bogens struktur virke en smule uoverskuelig. Hoverstadt og Loh anvender i bogen illustrationer af forskellige stier over bjerge, hvortil de forskellige strategiske retninger bliver sammenlignet. Det giver på visse måder nogle interessante ideer til fortolkninger af, hvordan strategimønstrer kan anvendes. Det giver overordnet set nogle gode muligheder for at skabe forståelse af, hvilke strategier der kan være mest interessante at anvende for virksomhederne.

Analyse

Bogen har sin styrke i, at forfatterne har gjort en del gode tanker om, hvordan de forskellige strategimønstrer adskiller sig fra hinanden, og hvilke fordele samt ulemper der findes ved at anvende et strategimønster fremfor et andet. Ligeledes har forfatterne anvendt en system-tænknings tankegang, hvilket er med til at understøtte at bogens indhold virker mere gennemarbejdet.

Hoverstadt & Loh beskriver, at bogen har to overordnede anvendelsesformål for læseren. Det ene er at læse bogen igennem fra den ene ende til den anden eller at udlæse udvalgte kapitler med henblik på, at læseren kan sætte sig ind i det specifikke strategimønster. Dog anbefaler forfatterne, at læseren ikke bare kaster sig ud i de forskellige strategimønstre, men læser indledningen omhandlende paradigmeskifte.

Bogen har sin absolutte styrke i at den er baseret om grupperinger af strategimønstre, hvortil der anvendes forskellige eksempler på, hvordan lignende virksomheder eller organisationer kan opnå tilsvarende resultater.

Anvendelse

Enterprisearkitekter, forretningsarkitekter og managementkonsulenter kan anvende bogen som et opslagsværk, når et eller flere strategimønstre skal identificeres og anvendes enten i organisationens egen kontekst eller i forhold til at foretage en konkurrentanalyse. Jeg anskueliggør, at bogen er et værk der kan indgå forretningsarkitektur disciplinen. Forretningsarkitektur er i dag mere end blot procesplaner og forretningsregler, da den i stigende grad omhandler design af forretningsmodeller og strategier. Enterprisearkitekter kan også have glæde af bogen, da de er med til at definere den strategiske arkitektur for organisatioinen og samtidigt er med til at bygge broen mellem forretningsudvikling og IT.

Bogen har også sine svagheder, især i Kindle udgaven, hvor det kan være svært at navigere rundt mellem de forskellige kapitler. Ligeledes kan bogen være svær at læse igennem fra ende til anden, da der kan forekomme gentagelser, da visse strategimønstre kan gruppers. Ikke desto mindre, så kan jeg anbefale bogen, da den giver et godt indblik i en “ny måde” at tænke strategier på. Enterprisearkitekten, forretningsarkitekten eller managementkonsulenten kan have behov for træning i, hvordan strategimønstrene skal anvendes, da modellerne ikke er udbredte endnu. Det betyder samtidigt at der kan være en meget stor fortolkningsgrad af indholdet af strategimønstrene.

Konklusion

Bogen kan være en inspiration for at finde nye og bedre måder at implementere organisations og virksomhedsstrategier. Der findes en række gode eksempler i bogen, men bogens eksempler kræver lidt træning i at anvende før en enterprisearkitekt, forretningsarkitekt eller managementkonsulent vil være i stand til at omsætte strategierne til konkurrencefordele.

Kilder

  1. Hoverstadt, P. & Loh, L. (2017). Patterns of Strategies.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: