Boganmeldelse af “Sprint”

Bogen “Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days” er en interessant bog der kan vise sig relevant for både enterprise arkitekter og forretningsarkitekter, da indholdet af bogen giver et godt indtryk i, hvordan elementer af Scrum-metoden kan bruges til at skabe produkter og koncepter som i sidste ende kan honorere brugernes (slutbrugernes) behov og gøre hverdage nemmere og bedre.

Bogens forfattere Jake Knapp, Jonoathan Zeratsky og Braden Kowitz har en række interessante ideer til, hvordan virksomheder kan opnå resultater hurtigt og effektivt. De tre forfattere har alle været ansatte ved Google Ventures og de bruger deres erfaringer fra arbejdet i Google Ventures til at komme ind på, hvordan Sprints har været med til at skabe bedre produkter for Google Ventures kunder. I bogen gør forfatterne opmærksom på, at de primært har brugt metoden i forhold til udvikling af produkter og koncepter der har været teknologi centriske, men de har enkelte erfaringer fra at udvikle produkter der også har vist sig at være mere lav-teknologiske af natur.

Bogen er letlæselig og nem at sætte sig ind, og forfatterne har brugt et hverdagssprog, som gør det nemt for andre at sætte sig ind i emnet om, hvordan Sprints kan bruges til at skabe bedre produkter. Bogen som sådan er bygget op om decideret plan for et sprint over fem dage, hvor der i slutningen af bogen findes en egentlig checkliste for, hvilke aktiviteter der bør placeres i hvilke dage.

 

Forfatterne til bogen gør tidligt i bogen opmærksom på, at de har anvendt forskellige længder på deres sprints, men de har fundet frem til at fem hverdage er klart bedst i forhold til at opretholde en høj kadence i organisationen og til at skubbe prototyper og koncepter til kunderne. Dermed sagt så kræver det en projektorganisation der er i stand til at honorere behovene som findes for at kunne skabe resultaterne for kunden indenfor fem hverdage, hvilket ikke er noget der “bare opstår”.

Analyse

Den agile fremgangsmåde til projekter er ved at vinde indpas i mange organisationer.

Det virker til at mange af organisationerne har opnået fordele ved at anvende scrum i udviklingsforløb. Bogen “Sprint” udforsker mulighederne  ved at anvende et sprint på fem hverdage med henblik på at skabe produkter til kunder. Bogen indeholder en udførlig drejebog for, hvordan det sådan forløb skal afholdes. Bogen er på det område velskrevet og komplet med cases og spørgsmål der bør stilles.

Set i forhold til Enterprise arkitektur, da skitserer bogen en ramme som kan implementeres i modne organisationer. Modne i den forstand, at organisationerne har anvendt en agil udviklingsmetode til at frembringe produktet og løsninger.

Samtidigt kan fremgangsmåden det beskrives i bogen anvendes til at skabe en bedre organisation, dog må det forventes at det tager tid og ressourcer at omstille organisationen.

Modenheden i organisationen skal i denne kontekst være indstillet på at allokere ressourcerne 100 % til at løse de opgaver der udpeges i regi af udviklingen af prototyperne. Det vil i mange sammenhænge betyde, at organisationen skal tage sine eksisterende praksis op til revision, da det ellers vil være en reel risiko for, at medarbejderne der indgår i processen enten ikke vil have tiden til at bidrage eller de vil brænde ud. Fremgangsmåden kræver også at kunderne eller brugerne af produktet involveres og holdes løbende orienteret om fremdriften.

Anvendelse i forhold til enterprise arkitektur

man kan man få det antages at forretningsarkitekter kan kan anvende bogen til at opnå bedre resultater for organisationen, hvis organisationen vel at mærke har ambitioner om at skabe innovation og gøre dette hurtigt og effektivt. Forretningsarkitekterne vil kunne være med til at sætte rammerne for de sprints der afholdes, hvortil enterprise arkitekterne vil kunne bistå med skabe den rette strategiske proces og den rette strategiske ramme, så strategien kan omsættes til forretningsmuligheder og den relevante teknologiske understøttelse. I selve sprint forløbet vil en enterprise arkitekt og en forretningsarkitekt kunne bistå med indsigt i, hvordan produktet kan passe ind i kundens organisation, og hvordan produktet vil kunne udvikles af organisationen, så kunden kan få produktet i rette tid, rette kvantitet og rette kvalitet.

Konklusion

Bogen er et absolut køb. Den kan aktivt anvendes af entrepriser arkitekter, forretningsarkitekter, og forretningsledere kan bruge til at opnå inspiration til at få relevant inspiration til at omstille organisationens fremgangsmåde til produktudvikling. For at organisationen for alvor kan drage nytte af korte og fokuserede sprints, som det forfatterne foreslår, så skal der være en strategisk forankring i organisationen. Det vil sige at organisationens ledelse er enige om den strategiske strategien (rammer og processen) samt den plan der skal lede til en bedre performance.

Kilder

  1. Knapp, J., Zeratsky, J. & Kowitz, B. (2016). Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: