Blockchain

Digitaliseringschef Cecilie Kristensen fra Københavns Kommune åbnede foredraget. Huskøb i en digital verden Mats Snäll præsenterede, hvad den svenske stat har gjort inden for blockchain. Snäll gjorde opmærksom på, at den svenske stat ikke har implementeret noget endnu. I Sverige registrerede en milliard svenske kroner inden for ejendomme og huse. Snäll bemærkede, at det er... Continue Reading →

IT-styring i staten

Kontorchef Kristoffer Lange fra Digitaliseringsstyrelsen præsenterede indholdet af strategien, hvorefter man gennemgik praksis hos Miljøstyrelsen. Strategien for IT-styring i staten Lange kom ind på, at strategien rummer en hel masse ting for IT-fundamentet som Staten har. Hertil bemærkede han at IT-systemportføljen har behov for omsorg og kærlighed. Lange bemærkede at arbejdsgruppen var sammensatte af direktører... Continue Reading →

Digital dannelse og læren fra Estland

Silan Sikkut, som er IT-direktør for den estiske stat, præsenterede sine synspunkter om, hvordan digitalisering har hjulpet den tidligere sovjetrepublik til at blive en moderne økonomi. Inden Sikkut kunne præsenterer sine besyv, så åbnede Rikke Hvilshøj konferencen på anden dagen. Læren fra Estland Silan Sikkut havde af forskellige årsager ikke nået frem fysisk til konferencen,... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑