Standardisering

Begrebet standardisering kan medføre en række interessante fordele ved udvikling af organisationens muligheder for håndtering af fx inventioner og muligheder for at omstille sig i en kontekst, hvor det er nødvendigt at sikre genbrugelighed og kvalitet.

Standardisering er typisk nødvendigt i større komplekse systemer og organisationer, hvortil det bliver nødvendigt at arbejde med et internt og et eksternt perspektiv. Det interne perspektiv omhandler at de regler og normer omhandlende arbejdet med forskellige aktivitet bliver dokumenteret, eksponeret og sidenhen værktøjer der kan bruges i forhold til evaluering af interessenterne.

Det eksterne perspektiv har to områder der har interesse. Det første område omhandler at se på om internationale standarder kan dække dele af de behov, som organisationen har og sidenhen tilpasse standarderne til organisationens situation. Det andet område omhandler at kunne overrække de standarder der findes i organisationen til samarbejdspartnere. Standarderne vil kunne påvirke en række områder i forhold til udviklingen inden for brugen af organisationens informationsteknologier.

Begrebet standardisering

Jeg har igennem dette blogindlæg anvendt begrebet standardisering som værende en situation, hvor en organisation arbejder med at ensrette aktiviteter og den teknologi der anvendes til at sikre at aktiviteterne gennemføres. Standardisering kan bruges i andre sammenhænge end dem der er beskrevet her.

Standarder

Standardisering behøver standarder, hvis det skal kunne få indflydelse på interessenter der samarbejder med organisationen. Det har ligeledes indflydelse på muligheder for håndtering af kommunikation og indarbejdelse.

Internationale standarder

Anvendelse af internationale standarder kan være en måde at sikre sig at den dybe tallerken ikke genopfindes. Internationale standarder bør dog i så vidt det er muligt tilpasses organisationens behov og situation. Eksempler på internationale standarder der kan anvendes i forhold til it-afdeling og en modning af organisationens behov vil være ISO 38500, BS15000 og ISO 42010.

Organisationens egne standarder

Internationale standarder eller standarder der baseret nationalt vedtagne standarder dækker ikke de behov, som organisationen har. Det betyder at der reelt findes et behov for at få indhentet det materiale der end måtte eksisterer i organisationens forskellige afdelinger med henhold til produktion og støttestab.

Certificering

I udgangspunktet er certificering ikke et mål i sig selv. En certificering bør, efter min mening, kun bruges til at tjekke op på om de standarder der er formuleret reelt også følges i organisationen. Det der virkelig betyder noget i denne udvikling er at dem der evalueres ud fra at arbejde ud fra standarden.

Eksponering

Standarderne bruges både til kommunikation og til evaluering. For at mellemledere og arbejdsstyrken kan evalueres ud fra om de overholder de standarder der er udarbejdet, så bør standarderne være tilgængelige således dem der bliver evalueret har mulighed for at sætte sig ind i de standarder, som de bliver evalueret efter. I den optik vil det vise sig nødvendigt at et specifikt og nemt sted at finde standarderne. En fremgangsmåde bør standarderne være tilgængelig via organisationens intranet.

Værktøjer

For at undgå at de forskellige mellemledere eller afdelinger begynder at evaluere de forskellige medarbejdere eller applikationer forskellige, så bør enterprisearkitektur programmet gå ind i sagen, hvis det viser sig muligt. Enterprisearkitekterne bør derfor udarbejde et værktøj til evaluering af de forskellige medarbejdere og afdelinger og være i stand til at indhente information fra evalueringerne og eksponere evalueringerne. Organisationen burde dermed være med til at kunne understøtte denne udvikling.

Evaluering

Organisationen bør evaluere ofte. Det er dog ikke muligt at enterprisearkitektur programmet selv er i stand til at kunne håndtere evaluering af alle enheder i organisationen. For at undgå at de forskellige afdelinger eller individer ”snyder på vægten” så kræves det at specialister evaluere det arbejdet ud fra de tjeklister der er udarbejdet. Det betyder med andre ord at der findes et behov for decentral evaluering og en hvis grad af tillid er nødvendig.

Konklusion

Standardisering kan i sin egenskab af at dokumentere, formidle og ensrette aktiviteter være med til at skabe positive resultater. Det kræver dog at mellemledelsen og ikke mindst topledelsen af organisationen understøtter forandringen. Standardiseringsprocessen kan med fordel implementeres ved hjælp af anvendelsen af nationale eller internationale standarder (eksempler som ISO38500, DS486 eller BS15000).

Organisationer har ofte en del implicitte standarder, altså viden og målinger ud fra en fælles konsensus, og disse standarder bør komme til  enterprisearkitekterne og andre interessenters rådighed.

One thought on “Standardisering

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: