Government 2.0

Den offentlige sektor står overfor samme typer problemer som mange private virksomheder gør, når det kommer til anvendelsen af ”Web 2.0” services. Disse services har stor indflydelse en elementer i organisationens evner til at tilpasse.

Søren Duus Østergaard præsenterede et oplæg omhandlende social computing i staten (government). Først og fremmest kom Søren Duus ind på emnet Web 2.0. Government 2.0 er mere end blot webservices og det er mere end blot klassisk government. Det handler om borger – og brugerinvolvering.

IMG_4602

Web 2.0

Søren DuuS startede med at præsenterer Gartners Hype Cycle fra 2009 omhandlende hvordan de forskellige emner som omhandler Government 2.0. Blandt andet kom han ind på SecondLife og SKAT i sin tid havde åbnet et såkaldt virtuelt kontor på denne ”second world” model.

Fra Søren Duus Østergaards synspunkt blev Web 2.0 til emne hvor fokus var at forbinde mennesker, blogs, facebook og myspace. Ligeledes kom emner som Wikipedia og søgemaskiner i fokus samt funktioner tagging begyndte at fylde mere.

I fokus for Web 2.0 perspektivet som Søren Duus anvendte var at alt er forbundet og mening med data bedst opnås når de er eksponeret og tilgængelig brugere uden for de ordinære organisatoriske grænser. Fokus er på web som en platform og platformen har til hensigt at ”høste” fordelene ved at mange forskellige mennesker med forskellige forudsætninger som kan analyserer og vurderer forholdene.

Søren Duus Østergaard havde udarbejdet sin egen model til at opdele de forskellige Government 2.0 initiativer set i forhold til om initiativerne var rettet mod interne services eller eksterne services.

Gov 2.0

Fokus for ”Government 2.0” omhandler interoperabilitet, integration af services, katalogisering, sammenhold, dialog og holisme.

Dertil kom Søren Duus Østergaard ind på at koncepter som Government to Business (forretning og kommunikation) var en del af det store emne som organisationen kom ind på.

Søren Duus kom herefter ind på begreber fra dialektisk materialisme, hvor han hentydede til at arbejderne nu er ved at overtage produktionsapparatet. Et eksempel som Søren Duus Østergaard præsenterede var Amerikas Forenede Staters patentkontor som ”croud sourcede” patentansøgningerne og på den måde blev ansøgningsprocessen for nye patenter optimeret.

John Gøtze brød ind og anbefalede bogen Wiki Government som er en bog omhandlende, hvordan teknologier kan være med til at understøtte informationsteknologier.

Søren Duus fortsatte og han kom blandt andet ind på at efter den 11. september 2001 oprettede den amerikanske føderal regering en intern wikipedia, hvor de forskellige efterretningsvæsner kunne slå de forskellige sikkerhedstrusler op og på den måde dele viden mellem de forskellige institutioner. Et andet eksempel som Søren Duus Østergaard kom ind på var de texanske myndigheders for at udarbejde processer som ville kunne håndtere problemstillinger som opstår når katastrofer opstår.

Midt i Søren Duus Østergaards præsentation var der indlagt en pause og i anledning af emnet omhandlende Government 2.0 uddelte John Gøtze en af de bøger som han har været redaktør på. Bogen ”State of the eUnion: Government 2.0 and Onwards” består af en række kapitler skrevet af en lang række forfattere. Initiativet vakte begejstring blandt de tilhørende.

IMG_4604

Søren Duus kom ind på at orkanen Katrina var den første store katastrofe, hvor sociale medier virkelig spillede en rolle set i forhold til problemstillingerne med at redde strandede borgerer og genoprette New Orleans regionen. Sociale medier havde især en politisk konsekvens i det at G.W. Bush administrationen blev kraftigt kritiseret for at katastrofeberedskabet som føderal regeringen var ansvarlig for ikke var tilstrækkeligt.

En af de problemstillinger som Søren Duus Østergaard præsenterede var problemstillingen med privatlivets fred (privacy) som typisk opstår når data høstes igennem sociale medier eller at offentlige data bliver gjort tilgængelige. Herefter kom kom Søren Duus ind på danske eksempler inden for Government 2.0, hvor især Facebook har vist sig at have værende anvendt.

Søren Duus kom ind på at Københavns Kommune var et eksempel på anvendelse af sociale medier, hvortil han viste et skærmbillede af Københavns Kommune på facebook. Herefter kom Søren Duus ind på Frederiksberg kommune som også havde en tilsvarende facebook side og ligeledes viste han Roskilde kommunes facebook-side. Søren Duus konstaterede at sider lignede ret meget hinanden eller de var købt igennem samme bureau. Et andet eksempel som Søren Duus gjorde brug af var Politiets facebook-side.

En af de pointer som Søren Duus Østergaard kom ind på var at det virkede til at de fleste organisationer havde de med at fokusere for meget på informationsteknologierne og for lidt på indholdet og effekterne som de vil have i organisationen og i forhold til kundeforholdet.

En typisk proces i government 2.0 vil være at der findes et såkaldt ”hot topic” så dårlig hospitalsservice eller huller i vejen. En service udarbejdes og nogle interessenter bliver involveret og herefter vil data udstiles og myndighederne har mulighed for at bruge de specifikke data til at løse en problemstilling.

Britisk Government 2.0

I UK har finansministeriet udarbejdet en pjece som specifikt omhandler åbenhed og interaktion med borgerne. I den forbindelse har staten et såkaldt e-Petitions, hvor borgerne har mulighed for at fremsætte forslag som House of Commons kan se på. Ifølge Søren Duus skal der opmod 20.000 ”likes” til at sagen vil blive undersøgt af ”House of Commons”.

Australsk Government 2.0

I Australien har staten udgivet en vejledning til myndighederne om hvordan de bør håndtere sociale medier for at understøtte samarbejde med borgerne og virksomheder. Ifølge Søren Duus var det australske eksempel meget overbevisende og en af de bedste hidtil.

Amerikansk Government 2.0

Den amerikanske føderal regering har et såkaldt open government initiativ, hvor borgere kan fremlægge ideer som så kan tages op til overvejelse af de forskellige lovgivningsmæssige institutioner kan tage stilling til forslagene. Et andet godt eksempel, som jeg kommer i tanke om når det kommer til emnet ”Open Government” er ITDashboard.gov hvor alle og enhver kan se omkostningerne på de IT-projekter som den amerikanske føderal regering har sat i søen.

Finsk Government 2.0

Det finske eksempel er demokratisk crowd sourcing ifølge Søren Duus Østergaard. Det er meget mere direkte og borgere som kan præsenterer ideer som kan blive støttet af 50.000 finske statsborgere vil blive behandlet i det finske parlament. Forslaget skal have samlet de 50.000 underskrifter inden for seks måneder ellers vil forslaget ikke komme videre i processen.

Overordnet set

Government 2.0 stiller nye krav til myndighederne. Myndighederne står overfor en række store opgaver så som at integrere de virtuelle sociale netværk i deres kanalstrategier og samtidigt at understøtte at de services som de udstiller til borgerne og brugerne er tilpas relevante til at interaktionen med dem kan bruges til at skabe fremgang. Min mening er at vi endnu engang må vende blikket tilbage til 1965, hvor Leavitt kom ind på de grundlæggende tanker for tilpasning og forandring af organisationer, hvilket kunne illustreres i Leavitts diamant. Ud fra denne betragtning så bliver de offentlige myndigheder nød til at tænke mennesker (medarbejdere) sammen med de opgaver som de skal løses i de ledelsesstrukturer som er til rådighed. Informationsteknologierne vil påvirke dem alle sammen.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: