EA metoder og værktøjer

Kuno Brodersen fra Qualiware stod for at præsentere de observationer som Qualiware har gjort sig angående enterprisearkitektur problemstillinger og hvordan et værktøj som for eksempel Qualiware.

IMG_4606

Formål

Formålet med Qualiware har, ifølge Kuno Brodersen, været at levere software løsninger.

Nobody needs a modelling tool.” – Kuno Brodersen

Ifølge Kuno Brodersen er arbejdet fokus på at understøtte forandringer i et dynamisk miljø. Qualiware har til formål at understøtte sammenhænge (coherency) omhandlende objekter som er forbundet. Ligeledes er konsensus vigtigt (consensus) og konsistens (consistency) igennem organisationen.

Qualiware leverer værktøjer og metoder som understøtter sammenhænge, konsensus og konsistents. Det er i hvert fald Kuno Brodersens påstand.

Kuno Brodersen præsenterede en norsk case som havde et fokus på ”Application Portfolio Management”, hvor de anvendte Qualiware softwareløsninger til at identificere overlappende IT-løsninger, og det var muligt for dem at skrotte den software som der ikke skulle anvendes fremadrettet. På baggrund af lignende cases gik Qualiware videre ved at definere nye produkter som involverer mere end blot software.

Kendskab til interne faktorer og omverdenen

I forbindelse med at afdække de interne forhold i en organisation så gælder det blandt andet om at få et godt overblik over de eksterne faktorer som kan påvirke virksomheden. Viden om de interne faktorer og de eksterne faktorer skal arkiveres et sted, hvor det er let at genfinde dem. Et bud på styring af et sådan arkiv kunne vise sig at være Qualiware.

It is important to know what sorts of disruptive technologies that will impact you and your organization” – Kuno Brodersen

I 1992 gik Qualiware i gang med at arbejde med rammeværker i deres produkt. Der gik cirka 10 år før de fik opdateret rammeværket til samtidige forhold. Ifølge Kuno Brodersen så blev rammeværket mere grafisk. I den forbindelse kunne Kuno Brodersen konstatere, at strukturen for den måde som viden struktureres er vigtig, men samtidigt skal modellen være forståelig og spiselig for modtagerne. I den forbindelse kom Kuno Brodersen ind på modelleringssammenhænge så er det nødvendigt at definere standarder og forholde sig til dem. Et eksempel herpå er citat nedenfor af Kuno Brodersen.

If you need more than two ways to model your processes, then you should go investigate if that is the truth” – Kuno Brodersen

Derudover kom Kuno Brodersen ind på det vigtige i forhold at forholde sig til feedback, som interessenterne kan vise sig at komme tilbage med, hvilket betyder at EA-værktøjet og EA-databasen (kendt som repository eller depotet) skal understøtte interessenternes ændringer på modellerne. Feedback er nødvendigt for at sikre at de forskellige modeller bliver anvendt ude i organisationen. En anden indikator end feedback kunne ifølge Kuno Brodersen være aktivitet omkring, hvor mange som gik ind for at se på modellen.

If you haven’t thought in terms of feedbacks then it is very likely that your models are not used in the organization” – Kuno Brodersen

Et produkt som Qualiware udbyder omhandler adfærdsanalyse baseret på de webserver logs som findes på Qualiware serveren og de data som findes i EA-biblioteket og på den måde udbyde løsninger som kan bruges til at indikere omstillingsparathed fx ved finde frem til, hvilke modeller som læses. Hvis man generalisere på dette kan man konstatere at det kan give fordel at arbejde med at dashboards og identificere, hvilke matricer som giver størst værdi. Antagelsen vil i givet fald være baseret på at de forskellige interessenter som ser på diagrammerne og modellerne som findes kan stilles op mod en problemstilling, som interessenterne mener eksisterer i den virkelige verden. Kultur er kerneproblemstillingen ved Kuno Brodersens argument er, hvis kulturen i organisationen ikke er til det så vil det med sikkerhed lede til at enterprisearkitektur programmet ikke bidrage med ret meget selvom diagrammerne sikkert kan vise sammenhænge mellem forskellige problemstillinger.

Workshop

Kuno Brodersen satte gang i en workshop hvor sommerskolens deltagere skulle deltage i. Fokus for arbejdet med workshoppen var en investeringsbank hvor fire grupper til sammen skulle udarbejde en teknisk løsning til nogle problemstillinger som opstod for organisationen i form af en ledelsesbeslutning var truffet om at noget skulle gøres med produktet. Workshoppen blev afsluttet ved at de fire grupper skulle præsentere de resultater, som de havde fundet frem til.

Opsummering

Indlægget var tilnærmelsesvis ”leverandør” neutralt. Pointerne som Kuno Brodersen kom med var egentlig fine, men i udgangspunktet kan de fleste af dem kun skabe en form for værdi, hvis der allerede findes en bærende kultur som understøtter initiativerne, ellers vil enterprisearkitekterne få svært ved at skabe umiddelbare resultater.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: