EA metoder og værktøjer

Kuno Brodersen fra Qualiware stod for at præsentere de observationer som Qualiware har gjort sig angående enterprisearkitektur problemstillinger og hvordan et værktøj som for eksempel Qualiware. Formål Formålet med Qualiware har, ifølge Kuno Brodersen, været at levere software løsninger. ”Nobody needs a modelling tool.” - Kuno Brodersen Ifølge Kuno Brodersen er arbejdet fokus på at... Continue Reading →

Sammendrag for uge 49’12

Uge 49 viste sig at være en ganske spændende uge, vejret har været omskifteligt og jeg har gjort mig en del tanker omkring enterprisearkitektur, teknologistrategier og omstillingsparathed. Det første blogindlæg omhandler de såkaldte forstyrrende teknologier (disruptive technologies) og det andet blogindlæg omhandler begrebet skygge-it. Begge emner er relevante i forhold til enterprisearkitektur og enterprisearkitekterne fordi begge påvirker,... Continue Reading →

De forstyrrende teknologier

Vi er i en brydningstid. Den internationale kredit og finanskrise har betydning i forhold til ændringer i markeder og på den måde påvirkning af de handlinger og målsætninger som virksomheder og andre organisationer har. Organisationer og individer der presses på grund af markedsforholdene til at finde på nye ideer, nye måder at gøre ting på... Continue Reading →

Blog på WordPress.com.

Up ↑