Arkitektur for sociale medier

Det er nødvendigt at arbejde med begrebet sociale medier i vore tids forretningslandskab. Hang Thu Pou fra Århus Universitet præsenterede et foredrag med titlen ”Enterprise Social Computing”.

IMG_4601

Social Computing

Organisationer er begyndt at bruge social software til blandt andet koordinering af viden og kommunikation blandt forskellige grupper som typisk vil være til at finde i en global kontekst.

Social computing kan defineres som et term som bruges i kontekst hvor collaborative software bruges til at forbinde mennesker igennem digitale kanaler.

Hang Thu Pou præsenterede en række forskellige definitioner fra både videnskabelige artikler til de definitioner som store aktører på markedet bruger så som Intel Corp og Microsoft Corp. På sin vis virkede det til at mange af definitioner kan findes i litteratur som Enterprise 2.0 af Andrew McAfee.
De eksempler som Hang Thu Pou kom med var klassiske eksempler på webapplikationer som flickr, WordPress, YouTube med mere.

Enterprise Social Computing

Fokus for denne definition er når virksomheder eller organisationer anvender Web-applikationer til intern eller ekstern kommunikation og koordinering. Fokus er ifølge Hang Thu Pou at understøtte samarbejde, nedbringe sikkerheds risici og at forbedre kendskabet til virksomhedens varemærke i forhold til produkter og ikke mindst i forhold til rekruttering.

Videnledelse i kontekst af Social Computing

Hang Thu Pou anvendte en definition af Krogh (2012) omhandlende at videnledelse er blevet ændret på grund af introduktionen af social software. Ændringen har ført til at værktøjerne er blevet mere personlige og universelle.

Udgangspunktet fra et forsknings perspektiv er at der forskes i de barriere som er ved at anvende enterprise social computing. Et emne som jeg kom til at tænke på er, hvordan Leavitt’s diamant vil se ud, hvis man indførte Enterprise Social Computing og lagde Nonakas videndelings model (SECI) oven på.

Enterprisearkitektur

Hang Thu Pou anvendte Bernards definitioner til enterprisearkitektur og satte dem i perspektiv af Ross et al.

I en kontekst af enterprise social computing kom Hang Thu Pou ind på at der findes fire forskellige niveauer. Multinational (lav grad af business process integration, lav business process standardisering), International (høj grad af forretningsproces standardisering, lav grad af forretningsproces integration), Transnational (lav grad af forretningsproces standardisering og høj grad af business process integration) og Global (høj graf af forretningsproces standardisering og høj grad af forretningsproces integration).

006 Ross et al - Hang Thu Pou

Organisationer i de to øverste kvadranter anvender typisk social computing til at dele viden internt i organisationen.

Arkitektur udfordringer

Hang Thu Pou kom ind på at der findes en række forskellige problemstillinger som bør undersøges i en arkitektur-kontekst. Eksempler herpå er sprog som anvendes i social computing sammenhænge, komplikationer med eksisterende systemer i den forbindelse kom Hang Thu Pou ind på at Microsoft SharePoint ikke er social computing eller et socialt medie og derfor kan Microsoft SharePoint på nuværende tidspunkt ikke betragtes som et komponent i Enterprise Social Computing.

Eksempler

Der blev præsenteret tre overordnede cases for anvendelse af enterprise social computing. De tre virksomheder var Intel Corporation, Microsoft og Maersk Line. De forskellige virksomheder er meget forskellige men alle kendetegnet ved enten at være transnational eller globale. De tre case virksomheder anvendte meget forskellige strategier og fremgangsmåder. Generelt kunne Hang Thu Pou udlede at for intern brug af ESC var fokus på at forbinde medarbejder, øge samarbejdet og understøtte innovationsevnen og facilitering af videndeling mellem medarbejdere.

Til eksternt brug var det primært pleje af varemærket og rekruttering som ESC blev anvendt til.

Konklusioner

Hang Thu Pou kom ind på at organisationer nør udvikle en strategi til anvendelse af ESC. Derudover kan ESC bruges til interne såvel eksterne formål. Derudover bør brugere segmenteres så som kunder, medarbejdere og offentligheden. Hang Thu Pou kom ligeledes ind på at åbenhed skal være på plads så medarbejdere selv kan udvikle ”apps” som understøtter ESC i organisationen.

Ydermere skal den tekniske arkitektur og infrastruktur være på plads og ikke mindst skal de rette HR-kompetencer være til stede.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: