EA modenhed

Søren Alain Mortensen, som er Coherency Architect ved SDC, præsenterede om emnet EA-modenhed. Ifølge Søren er EA-modenhed en model som viser udviklingen af organisationen.

Søren Alain Mortensen kom ind på at enterprisearkitektur kan defineres på tre overordnede måder. Den første er Bernards definition fra 2005 om at der tale om afstemning af strategi, forretning og teknologi. Den anden omhandler sammenhæng (Doucet et al 2009) og den sidste omhandler at understøtte den strategiske retning og eksekvering som ifølge Søren understøttes af Ross & Weill (Robertson et al) og af Potts.

IMG_4599

Hvordan måles EA modenhed?

Til det formål bruges EA-modenhedsmodeller, mener Søren Alain Mortensen. Hertil præsenterede han flere forskellige af slagsen så som EA3 Cube rammeværket, Herzum, Potts og Robertson et als model. Fra mit synspunkt er der tale om at eksemplerne som blev fremvist ikke er tilstrækkelige, da ingen af dem opstiller præmissen om ar sammenligne med andre organisationer i samme branche, marked og geografisk placering.

En problemstilling som Søren Alain Mortensen kom ind på er at mange store amerikanske virksomheder som har anvendt de generiske EA-modenhedsmodeller typisk er gået konkurs. I danske virksomheder vil det måske vise sig svært at præsenterer et begreb om modenhed fordi det kan være svært at finde frem til hvad der egentlig skabes.

Søren Alain Mortensen kom ind på at det kan være en fejl at modenhedsmodellerne er for introspektive. De involverer ganske enkelt ikke kunderne eller brugerne.

Ifølge Søren Alain Mortensen så er Potts modenhedsmodel ikke en rigtig EA-modenhedsmodel, men på trods af dette sammenlignende han de fire modenhedsniveauer i Potts model. Den første model omhandler primært informationsteknologier og standarder. Det andet niveau omhandler proces og leverancer. Det tredje niveau omhandler værdiskabelse, hvor flere forretningseksperter er med til at understøtte værdiskabelsen. Den sidste fase omhandler at IT er så integreret i forretningsenhederne.

Hvad måles?

Søren Alain Mortensen kom ind på at de målinger som typisk foretages fokuserer på strategisk afstemning, forretningstilpasning og sammenhængskraft. Søren var af den holdning at EA modenhed bør gå udover IT-afdelingen.

Målinger kan vise sig problematiske fordi de forskellige matricer som kan opstilles kan vise sig svære at bruge til noget som helst fordi de ofte tager udgangspunkt i omkostninger blandt andet fordi IT, HR og mange andre enheder betragtes som ”Cost Centres” og dermed vil denne målingsform også have en hvis bias.

Fremadrettet

Ifølge Søren Alain Mortensen er modenhed ikke nødvendigvis todimensional. Eller at det måske slet ikke findes et reelt behov for modenhedsmodeller. Min mening er at de fleste modenhedsmodeller er tale relevante set i forhold til at inspirerer de forskellige chefarkitekter i forhold til at de kan formulerer målsætninger som kan bruges til at fremme anvendelsen af enterprisearkitektur programmet i organisationen. Modenhedsmodeller har sin berettigelse, men de bør bruges med omhu og de bør afgrænses til specifikke situationer.

Arbejdet med modenhedsmodeller giver kun mening, hvis man samtidigt arbejder med en baseline og til det formål kræver det at de rigtige matricer bliver valgt. Chefarkitekten skal med andre ord ikke tro at en måling af enterprisearkitektur programmets egenskaber kan måles ud fra en enkelt model eller ud fra en enkelt og simpel måling.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: