Boganmeldelse: Articulate an IT Strategy that Thrills Your CEO

Beslutningstagere og IT-ansvarlige som mangler en praktisk tilgang til at kunne formulere en bare nogenlunde velfungerende IT-strategi kan bruge nogle af de ideer som beskrives i bogen ”Articulate an IT Strategy that Thrills Your CEO”. Bogen er skrevet af forfatteren Thomas S. Ireland.

Bogen er bygget op om en fremgangsmåde som har til formål at formulere en IT-strategi baseret på forretningsvisionen. Forfatteren, Thomas S. Ireland, gør budskabet meget klart igennem hele bogens struktur at fokus for enhver form for teknologi (herunder informationsteknologi) er at skabe værdi for forretningen, ellers bør teknologien ikke tages i betragtning.

Thomas S. Ireland arbejder med fire perspektiver, som IT-strategen skal forholde sig til, når vedkommende udarbejder en IT-strategi. Han arbejder med en fremgangsmåde som ifølge forfatteren selv vil kunne understøtte planlægning op til fem år frem i tiden. Thomas S. Ireland anvender en kvadrant som bruges i forhold til vurdering af kompetencer. Rent teknologisk så arbejder forfatteren med forskellige grader af kompetencer så som at  ubevidst inkompetence, bevidst inkompetence, ubevidst kompetence og bevidst kompetence. Disse fire egenskaber hos beslutningstagerne har indflydelse på om organisationen overlever eller ej.

Thomas S. Ireland anvender en matrice som består af fire kvadranter og to akser samt tre farvekoder. Den første farvekode er rød, den anden farvekode er orange og den sidste farvekode er grøn. Thomas Ireland bruger dertil en antagelse om at udviklingen for organisationen sker ved at følge en taktisk sti (Tactical Path). Den taktisk sti går ifølge Thomas S. Ireland ofte fra området med den røde farvekode i en retning mod det orange og det grønne. Den taktiske sti afhænger af mange faktorer så som den ledelsesmæssige sammenhæng og evnen for de forskellige interessenter i IT-afdelingen og forretningsenheder at kunne koordinerer.

Ideen om den taktiske sti er i og for sig ikke dårlig, men den er svær at illustrere.

Vurdering

Der findes stadig problemer hos mange virksomheder omhandlende at få anvendt IT på en måde som understøtter værdiskabelse for organisationens forretningsenheder. Budskabet som forfatteren når frem til i sin bog er at fokus bør være på ledelse og på at lytte og koordinerer på tværs af de forskellige afdelinger og forretningsenheder som til sammen udgør forretningen.

Gode og anvendelige ting fra bogen

Der findes en række gode ting ved bogen så som at den forsørger at være meget praktisk. Der bliver igennem fortællingen gjort brug af praktiske eksempler. De praktiske eksempler kan til en hvis grad kunne overføres til kompleksiteten for en moderne organisation, hvor forskellige interessenter arbejder med at få skabt et overblik. Forfatteren præsenterer en model som er relativ nem at arbejde med set i forhold til arbejdet med at formulere en IT-strategi.

Thomas S. Ireland har forstået at organisationers brug af informationsteknologier er nødvendige at have en betragtning i form af at de skal skabe værdi for organisationen, da de ellers ikke vil have nogen værdi. Det er i mine øjne en god ting at forfatteren understreger dette i bogen.

Mindre gode ting fra bogen

Thomas S. Ireland bruger ikke tid på at fremvise en fungerende IT-strategi til trods for det er titlen og det formodede formål med bogen.

Thomas S. Ireland præsenterer en model som kan være meget svær at gengive overfor beslutningstagere. Det kan virke utrolig svært at gengive farverne, og når modellen strækker sig over en tidsperiode virker det ligeledes svært at illustrerer præcist, hvor langt organisationen er kommet.

Thomas S. Ireland anvender en fremgangsmåde som ikke virker til at have feedback loops, og den eneste påvirkning er stort set, når IT-strategien bliver formuleret og ændringer find sted fra tiden til anden, så som når IT-strategien skal opdateres.

Thomas S. Ireland abejder med en fremgangsmåde, hvor han anvender en semantik som gør det svært helt at sætte sig ind i at brugene fremgangsmåden. Eksempler herpå er ”business infrastructure” og ”Technology infrastructure”.

Forfatteren tager sit udgangspunkt i at forretningen faktisk har en vision som kan omsættes til en IT-strategi. Mine egne observationer er dog at det sjældent er tilfældet, og det primært skyldes at de som er ansvarlige for at udarbejde forretningsstrategierne har organisationspolitiske motiver ved ikke at formulere en.

Konklusion

Bogen kan vise sig anvendelige for læsere som har behov for at kunne sætte gang i en formulering af IT-strategien, og de vel at mærke ikke har andre praktiske ressourcer ved hånden.

Bogen er ikke godt skrevet og der findes som sådan heller ikke en direkte beskrivelse af, hvad der skal gøres for at engagere de enkelte interessenter for at få sat gang i formuleringen af en ”thrilling” IT-strategi.

Der findes visse problemstillinger ved at anvende bogen ukritisk fordi den essentielt er baseret på præmissen om at forretningens enhederne har en samlet forretningsstrategi og en samlet forretningsvision.

Kilder

Jr, Mr Thomas S. Ireland. How To Write A Great Information Technology Strategic Plan – And Thrill Your CEO. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

One thought on “Boganmeldelse: Articulate an IT Strategy that Thrills Your CEO

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: