SOA-styregruppen

Der finde en række problemstillinger ved at arbejde med informationsteknologier som relaterer sig til SOA. Problemstillingerne relaterer sig oftest til at der findes en række forskellige typer informationsteknologier og arbejdsgange som skal koordineres og integreres med henblik på at få den størst mulige gevinstrealisering igennem anvendelse af SOA.

SOA-styregruppen fungerer som en katalysator til at løfte organisationens anvendelse af service-orienteret arkitektur, da styregruppens deltagere vil være dem kan allokerer ressourcer og koordinerer opgaveløsningen mellem teams i it-afdelingen og forretningsenhederne i organisationen. SOA-styregruppen vil i første omgang være placeret under organisationens it-styregruppe og SOA-styregruppen vil i udgangspunktet være det beslutningsorgan som sætter gang i

Hierarkisk underlagt it-styregruppen

Der findes en del litteratur om både it-ledelse, it-styring (governance) og SOA. Set ud fra det perspektiv om at SOA blandt andet omhandler at afdække forretningsenhedernes behov og omsætte disse til it-løsninger som organisationen kan bruge på sigt så har SOA tætte bånd til it-ledelse og det kræver ligeledes at der findes beslutningstagere fra både it-afdelingen og for forretningsenhederne som kommer med input til styregruppen. Sammensætningen af medlemmer af it-styregruppen vil varierer på baggrund af organisationens modenhed og i forhold til den strategiske kontekst som organisationen befinder sig i.

Modenhed for SOA

Desto mere moden en organisation er i forhold til anvendelsen af informationsteknologier desto mere sandsynligt vil det være at organisationen kan opnå gevinstrealisering. Det er ikke let at skifte fra et modenhedsniveau til et andet og det kræver ofte en investering i ressourcer som skal allokeres til at de rette beslutningstagere kommer ind i de rette it-styregrupper.

Lav modenhed

Organisationer med lav it-modenhedsniveau vil primært have beslutningstagere i SOA-styregruppen med it-baggrund. Det vil typisk være teamchefer eller områdechefer i it-afdelingen som udfylder pladserne i styregruppen. Det er vigtigt at der bliver udnævnt en formand for SOA-styregruppen som samtidigt kan få de andre medlemmer til at ”allokere” ressourcer til leverancerne af de tekniske leverancer som skal på plads for, at organisationen kan gøre brug af SOA.

De domminerende diskussioner i SOA-styregruppen vil være rettet imod, hvilket kongedømme i it-afdelingen som vil blive ramt af ændringerne som SOA vil medføre. Herefter vil diskussioner som allokering af ressourcer til implementering af de tekniske leverancer være på plads.

Produktejerskab over ESB, MOM, API’er (og andre typer interfaces) bliver fastlagt og forankret i it-afdelingen. SOA-styregruppen vil på dette stadie påbegynde arbejdet med at få et SOA Center of Execellence sat i gang i organisationen.

Nedenfor er nogle af de karakteristika som relater sig til dette modenhedsniveau opstillet:

 • Planer for udvikling på de tekniske komponenter som udgør infrastrukturen til SOA bliver diskuteret og koordineret.
 • Koordinering af ressourcer som skal bruges på at frigive de tekniske leverancer bliver diskuteret.
 • De teknologiske løsninger set i forhold til infrastrukturen bliver diskuteret og en strategi bliver udformet i forhold til anskaffelse af software, hardware og middleware.
 • En kompetence strategi for at understøtte udviklingen og vedligeholdelse af software, hardware og middleware.

Mellem modenhed

Der findes en række indikatorer på modenhed for it-udvikling der er centreret omkring de teknologiske elementer af SOA-programmet så som Enterprise Service Bus, MOM-serveren, Routing af data og interfaces samt API’erne til applikationerne som indkapslet. I en styregruppe sammenhæng vil det være tegn på at interessenter fra forretningen er begyndt at fatte interesse for de leverancer som kommer fra SOA-programmet og de beskeder som SOA-styregruppen står for at producere.

Nedenfor er nogle af de karakteristika som relaterer sig til dette modenhedsniveau opstillet:

 • Der være en gruppering af repræsentanter fra it-afdelingen og beslutningstagere fra forretningen. I starten vil for mange deltagere fra forretningen og fra it-afdelingen deltage.
 • De vigtigste diskussioner vil omhandle strategier, tidsplaner og roadmaps for leverancer til forretningsenhederne.
 • Parallelt med diskussionerne vil it-afdelingen have en koordinerende enhed for leverancer af teknologiske leverancer til API’er, ESB’en og de forskellige interfaces.

Høj modenhed

Ledere i forretningsenhederne efterspørger aktivt informationer fra SOA-styregruppen og de efterspørger at få adgang til standardiserede løsninger.

De forskellige beslutningstagere arbejdere aktivt med at få udarbejdet forretningsprocesser som understøttes af eksisterende applikationer og eksisterende underliggende teknologier. Beslutningstagerne stopper med at indkøbe informationsteknologier uden at have rådført sig med it-afdelingen og sikret sig at løsningerne kan afvikles uden tilpasning på den teknologiske opsætning som it-afdelingen har fået opbygget i organisationen.

Nedenfor er nogle af de karakteristika som relaterer sig til dette modenhedsniveau:

 • Det tekniske side af SOA (infrastruktur og udvikling) anskues nu som et fast element i organisationens forretningsudvikling.
 • Beslutningstagerne arbejder aktivt ud fra at der skal udarbejdes strategiske planer for deres områder og at disse afstemmes med hinanden.
 • Beslutningstagerne har adopteret tankegangen om at planlægning af de applikationer de anvender stemmer overens med de behov som findes i organisationen.

Konklusion

Organisationer som investerer i de omkring liggende organisatoriske faktorer ved at udnævne en SOA-styregruppe og et SOA Center of Execellence. Ved at arbejde med disse to organisatoriske enheder vil it-afdelingen og sidenhen de forskellige forretningsenheder være i stand til at sikre organisationen som helhed en højere grad af gevinstrealisering.

Modenheden kan ikke øges overnatten, det kræver meget koordinering i it-afdelingen og i forretningsenhederne og det kræver samtidigt at topledelsen i organisationen står bag organisationen. Desto mere en organisations SOA-modenhed stiger desto større gevinstrealisering vil organisationen få ved investeringerne i informationsteknologier.

Kilder

 1. Berg, Martin van den, Norbert Bieberstein, and Erik van Ommeren. SOA for Profit, A Manager’s Guide to Success with Service Oriented Architecture. Groningen: IBM, Sogeti, 2007.

One thought on “SOA-styregruppen

Add yours

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: