SOA Business Vision

For at organisationen i højere grad kan opnå en gevinst realisering af sine investeringer i SOA. SOA (Service-Oriented Architecture) er en samling af metoder der anvendes til at understøtte at applikationer kan integrere med hinanden, og at de underliggende teknologier anvendes på en effektiv måde.

SOA er mere end blot teknologier! Da anvendelsen af SOA i høj grad stiller krav til IT-afdelingen og til forretningsenhederne ved, at de skal være bedre til at samarbejde og bedre til at kravstille deres forretningsbehov, og IT-afdelingen skal være bedre til at prioritere forretningsbehovene. Dette stiller også krav til den måde som forretningsenhederne og IT-afdelingen anskuer værdiskabelsen af IT på, hvilket gør at det nødvendigt, at enterprisearkitekterne, forretningspartnerne og IT-lederen sammen med forretningsenhederne får formuleret en SOA Business Vision.

Berg et al (2007, s. 30) omtaler en SOA Business Vision som værende:

”The business vision consists of five elements: reason, benefits, definition, consequences, and implementation.”

De ovenstående forfattere opstillede de fem elementer som værende i nedenstående rækkefølge:

 1. Årsag
 2. Fordele
 3. Definition
 4. Konsekvenser
 5. Implementering

Dermed sagt et dokument med ovenstående overskrifter og indhold udgør til sammen en SOA business vision.

Årsag

Hvad forventer organisationens beslutningstagere at investeringer i en service-orienteret arkitektur kan gøre for organisationen med hen blik på at opnå strategiske fordele.

En af grundene til at få defineret årsagerne til at organisationen gik i gang med implementering af et SOA program skyldes at beslutningstagerne senere hen vil være i stand til at kunne finde frem til om organisationen også fik realiseret fordelene.

Fordele

Det er ligeledes vigtigt at enterprisearkitekten sammen med beslutningstagerne får identificeret de fordele som organisationen forventer at få ud af investeringen i et SOA-program. Ved at de forventede forretningsfordele er identificeret så planer kan identificeres ud fra organisationens SOA Business Vision.

Fordelene skal være bygget op om de forventede konkurrencefordele som organisationen forventer at indfri blandt andet via SOA-programmet. Fordelene skal ligeledes være til at finde i de underliggende SOA strategier og roadmaps.

Definition

En definition af, hvad SOA er organisationen og for den måde som organisationen forventer at anvende IT til at understøtte forretningsbehov i organisationen. Definitionen omhandler også den størrelse som SOA-programmet forventes at have i organisationen, og den rolle som SOA-programmet forventes at spille i organisationen. Herunder hvilke interessenter der forventes at deltage i programmet og bidrage med ressourcer til programmet.

Hertil bør følgende elementer indarbejdes i visionen:

 • Finansiering af SOA-programmet. Hvor spørgsmål som hvem betaler og om det er projekter eller et dedikeret program der er centralt finansieret.
 • Hvilken proces der skal følges for at understøtte udviklingen af integrationer.

Hvilke arketyper skal understøttes:

 • Udvikling af portaler.
 • Integrationer af systemer (EAI).
 • Automatisering, hvilket vil sige workflow mellem systemer.
 • Håndtering af legacy-systemer.

Arketyperne har åbenlyse overlap mellem hinanden som for eksempel har legacy, EAI og automatisering overlappende egenskaber, da man ikke vil kunne arbejde med nogen af delene uden at nogle af de samme teknologier og governance-modeller. Der vil være forskellige typer integrations-projekter som IT-afdeling sætter i gang.

Konsekvenser

Enterprisearkitekterne og beslutningstagerne skal arbejde med at identificere de konsekvenser der måtte være. En af de klassiske konsekvenser vil være at en ny governance-struktur skal opstilles. Det vil sige indkøb og udvikling af IT-løsninger skal foretages så udveksling af data foregår via beskeder frem for igennem FTP eller anden form for fil-udveksling.

Konsekvenserne kan derfor både være økonomiske såvel som tekniske samt leverancemæssige, hvilket vil sige, hvilke underliggende teknologier skal anvendes for at understøtte SOA-programmet, ligeledes har det også betydning for, hvilke leverancer som de individuelle projekter skal levere.

Konsekvenser kan også involvere de projekter, som SOA-programmet ikke vil inkludere og dermed hvilke typer IT-løsninger der ikke vil blive berørt af implementeringen af SOA.

Implementering

Enterprisearkitekterne og beslutningstagerne skal i SOA business vision få beskrevet, hvordan organisationen forventer at få implementeret det overordnede SOA-program. Dermed sagt så skal de overordnede projekter skitseres i organisationens business vision.

Konklusion

Der findes en række interessante udfordringer ved etablering af et SOA program, men for at gang i SOA-programmet så kan en SOA business vision udarbejdes med henblik på at få beslutningstagerne overtalt til at understøtte en metodisk tilgang til at understøtte forretningsudvikling og integration af eksisterende og nye IT-løsninger.

En SOA business vision kan også bruges til at fastholde udviklingen af et SOA-program og formidle informationerne til de forskellige interessenter som enten kommer til at bidrage til SOA-programmet eller kommer eller i forhold til evaluering af SOA-programmet.

Kilder

Berg, Martin van den, Norbert Bieberstein, and Erik van Ommeren. SOA for Profit, A Manager’s Guide to Success with Service Oriented Architecture. Groningen: IBM, Sogeti, 2007.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: