Digital Transformation af organisationer

CapGemini har som et af flere forskellige konsulentbureauer advokeret for konceptet ”digital tranformation” og i den forbindelse har konsulentbureauet blandt andet støttet op om udgivelsen af bogen ”leading digital” (Westerman et al, 2014), hvor forskellige organisatoriske arketyper og fremgangsmåder til at understøtte digital transformation. Bogen har jeg tidligere skrevet om, og jeg synes at bogen giver et godt indblik i forskellige emner der kan understøtte organisatorisk forandring set i forhold til at understøtte, at organisationer kan opnå konkurrencefordele, når fysiske produkter, services og processer kombineres med informationsteknologier.

Gartner (der er en kombination af et konsulentbureau og analysebureau) har på det seneste også begyndt at arbejde med begrebet, hvor Raskino og Waller udgav bogen i november 2015 ”Digital to the Core”. Dermed sagt så findes der flere indikatorer på, at der er flere interessenter i spil der bakker om op konceptet, og samtidigt virker det også som kendskabet til digital transformation er ved at blive forankret blandt organisationer.

Konceptet

Organisationer arbejder med fysiske produkter, fysiske strukturer, fysiske services, og fysiske processer med flere. De fleste organisationer arbejder primært med de fysiske strukturer, produkter, services og processer, og det giver ofte nogle udfordringer ved at gå over til at understøtte organisationen via digitaliseringen. Westerman et al (2014) fandt frem til at det er de organisationer der arbejder aktivt med digitalisering ofte vil klare sig bedre end de organisationer der ikke arbejder med digitalisering, og som ikke satser på at ”mestre digitalisering”. Westerman et al bekræftede derfor de samme teser som Ross og Weill (2004) kom frem til i værket ”IT-governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results”, hvor de to forfattere bemærkede, at de organisationer der var bedste i deres respektive brancher ofte var gode til IT-governance der tager udgangspunkt i, hvordan de forskellige IT-systemer skal tilpasses eller udvikles til at understøtte forretningsprocesser.

Konceptet digital transformation omhandler blandt andet:

 1. Forretningsmodeller.
 2. Lederskab (stærk top-down lederskab).
 3. Forretningsevner (capabilities).
 4. Organisationsstruktur.
 5. Engagement af medarbejdere, ledere og eksterne interessenter.
 6. Governance (sikre sammenhæng og sikre koordinering og deling af ressourcer).
 7. Forholdet mellem forretning og IT (business to IT-alignment).

I videoen ovenfor kommer Bonnet ind på, at digital transformation ikke er en lineær proces, derimod skal det fortolkes som værende en svær og ofte langvarig øvelse. Ydermere så præsenterer Bonnet forskellige eksempler fra bogen om, hvilke sektorer der også kan drage fordel af digitalisering udover de klassiske eksempler som Google, Amazon, Ebay med flere.

Digital Transformation omhandler dermed også forandringsledelse og det at kunne håndtere forskellige porteføljer med forskellige typer projekter (organisatoriske såvel som infrastrukturprojekter).

Digitalisering

Konceptet omhandler blandt andet IT-understøttelse af eksisterende forretningsprocesser, services og produkter, men digitalisering omhandler i lige så høj grad udvikling af nye forretningsprocesser, nye services og nye produkter. Succesfuld digitalisering omhandler i lige så høj grad at de rigtige rammer bliver implementeret. I tilfælde af, hvor forudsætningerne for processer, services og produkter konstant forandres vil der i meget lille grad vise sig relevant at digitalisere processen, da muligheden for at kunne levere de relevante IT-løsninger hurtigt vil vise sig ikke at have den rette grad af funktionalitet, da det vil vise sig, at forretningsprocesserne og opgaverne der skal løses har forandret sig. Dermed sagt de processer, produkter og services der lettest vil kunne digitaliseres vil være dem som ikke forandres ofte og som ikke kræver alt for meget menneskelig intuition at tilpasse så de passer til det, som aftagerne af processerne i sidste ende efterspørger.

Digitalisering kan bruges til at udfore status quo i organisationen, men det kræver at der findes en stærk ledelse i organisationen, og ledelsen er villig til at fastlægge en vision, formulere en strategi og håndhæve denne på alle niveauer i organisationen, og sidenhen holde fast i de beslutninger der træffes (governance). Det vil sige at digitalisering der virkelig skal skabe værdi for organisationerne kræver forandringsledelse og det kræver også at de ressourcer der allokeres til digitalisering kan anvendes aktivt til at opnå de forventede resultater.

Digitalisering kræver i høj grad også ejerskab og klarhed over ejerskab af både digitaliseringsprocessen, resultatet af processen og projekterne samt infrastrukturen.

Konklusion

Digitalisering som led af ”Digital Transformation” kræver at en række elementer er i spil samtidigt. Det kræver også en ”vedholdenhed” fra organisationens topledere om at understøtte digitalisering, og det kræver også en stærk styring af de investeringer der foretages i digitalisering og IT.

Digitalisering kræver også at der er kræfter i topledelsen og i organisationen der aktivt arbejder for at udfordre den eksisterende forretningsmodel og måde at anskue forretningsprocesserne på.

Kilder

 1. CapGemini Group, Leading Digital Transformation Now – No Matter What Business You Are In, URL: https://youtu.be/35gSmVs4YfI .
 2. Westerman, George, Didier Bonnet & Andrew McAfee, Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation, 2014.
 3. Raskino, Mark & Graham Waller, Digital to the Core: Remastering Leadership for Your Industry, Your Enterprise, and Yourself, 2015.

2 thoughts on “Digital Transformation af organisationer

Add yours

 1. Din opsummering af et koncept for digital transformation svarer meget nøje til hvad vi i Rambøll har praktiseret som Digital Business Developement / Digital strategy gennem de sidste 6-7 år. Denne betegnelse har jeg givet den service vi leverer succesfuldt til CXO’s / top leaders. Det har været Rambølls måde at beskrive effekten af at anvende en forretningsforankret entreprise arkitektur forståelse, idet vi henter en del af redkaberne i EA værktøjskassen og andre i Portfolio Management, Governance, Benefit realisation og Change managment.

  De er vigtigt at vi lærere nye enterprise arkitekter, at det er den vej man skal forklare, hvad man som EA kompetence kan bidrage med.

  Nils Bundgaard
  Rambøll

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: