Retningslinjer for dokumentation af fællesoffentlig digital arkitektur

Digitaliseringsstyrelsen er begyndt på en rejse ud af OIO EA tankesættet og har lanceret et ny initiativ der skal definere den fremtidige fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), som offentlige IT-løsninger skal integrere op imod. Ikke nødvendigvis en dårlig ide, da OIO EA-metoden og OIO EA-reolen trængte til en kraftig modernisering, men her hører logikken også op. OIO EA var oprindeligt bygget på TOGAF (version 8) og dengang som nu led TOGAF også af en række fejl og mangler. OIO EA havde et strategisk ræsonnement ved at vise en fremgangsmåde for, hvordan offentligt IT (og i særdeleshed selvbetjeningsløsninger) kunne hænge bedre sammen, så den offentlige sektor kunne støtte bedre op om borgerne, virksomhederne og foreningerne nemt og effektivt. FDA og dennes retningslinjer læner sig ligeledes op ad TOGAF, hvortil man med den seneste vejledning i meget høj grad også ønsker at introducere ArchiMate Language som diagrammeringsform og sprog. Men hvorfor? Hvorfor ikke bruge de håndbøger som The Open Group har udarbejdet i stedet for at lave “særlige” danske varianter? De danske varianter kræver tid og ressourcer at opretholde, hvilket Digitaliseringsstyrelsen før har vist, at de ikke har evnet med OIO EA, så hvorfor prøve igen?

ArchiMate Language er et modelleringssprog målrettet enterprise arkitekter. Fokus for sproget er at understøtte kommunikation mellem enterprise arkitekter og eventuelt løsningsarkitekter. Det er med andre ord et meget specialiseret sprog med en relativt lille målgruppe. Men hvorfor bruge ressourcer på et sådan et nyt “esperanto”, når man i stedet kan fokusere på bedre skabeloner og eksempler der kan fremme forståelsen mellem flere målgrupper? Det vil med andre ord skabe en større værditilvækst for skatteyderne, at droppe den offentlige sektors “nye” rammeværk og i stedet fokuserer på anvendelse af skabeloner og eksempler som hurtigt vil få eventuelle brugere af skabelonerne til at udfylde dem med de relevante informationer, så projekterne og IT-investeringerne nemmere vil kunne vurderes. Hertil vil det antageligt skabe mere værdi for skatteyderne, at Digitaliseringsstyrelsen fik skabt sig et bedre netværk i standardiseringsorganer herunder The Open Group, hvor de ville kunne influere udviklingen af rammeværket. Hertil kunne fagbøgerne der udarbejdes af de open group oversættes til dansk, vel at mærke af et forlag med speciale i oversætte engelsksprogede bøger til dansk. Sidst men ikke mindst, så er innovation ikke evnen til at genopfinde den dybe tallerken; innovation omhandler at man genanvender eksisterende teknologier, produkter, viden og services med henblik på nye formål.

Drop FDA og gå efter indflydelse i The Open Group

I stedet for at bruge skatteydernes ressourcer på at opretholde et sekretariat og medarbejdere til vedligeholdelse af FDA og de tilhørende vejledninger, så burde Digitaliseringsstyrelsen arbejde på at skabe sig mere indflydelse i The Open Group som står bag TOGAF og ArchiMate Language. Det ville give et forretningsmæssigt ræsonnement, da Digitaliseringsstyrelsen alligevel agter at anvende TOGAF og ArchiMate til at standardisere måden, hvorpå IT-investeringerne dokumenteres.

Dertil kunne Digitaliseringsstyrelsen arbejde aktivt for, at fagbøgerne om TOGAF og ArchiMate Language oversættes til dansk, så en større målgruppe kan sætte sig ind i rationalet bag anvendelse af enterprise arkitektur og løsningsarkitektur.

De store procesmodellers tid er forbi

Det er ikke muligt  at bygge store holistiske modeller der rummer alt offentlig virksomhed. Det er ej heller formålet med modellerne, men fokus for den nye vejledning tager sit udgangspunkt i at modeller med perspektiver på flere niveauer skal udarbejdes. Både TOGAF og ArchiMate tager udgangspunkt i, hvad som virker som relativt store og til tider en anelse komplicerede procesmodeller. Specifikationen af TOGAF fylder i sig selv mere end 700 sider og der findes ikke underligt mange unøjagtigheder i rammeværket. Et nyt “offentligt” rammeværk vil til gengæld kæmpe med de samme problemer, når de anvender TOGAF og ArchiMate Language, men fordelen vil være, at der findes en større bevægelse (foreninger, virksomheder m.v.) som kan bistå med ressourcer til at udvikle rammeværket. De store procesmodeller har det med at blive besværlige at bruge og på den måde bliver det ofte besværligt at skabe værdi med dem.

Værktøjer frem for behov

Vejledningerne til FDA er “værktøjsdrevet” og der bruges sågar ret mange ressourcer til at henvise til værktøjer der kan understøtte anvendelsen af de nye modelregler. Problemet med denne fremgangsmåde er, at man i stedet for at stille spørgsmålet om, hvorfor modellerne i ArchiMate (og samme metodik jf. Digitaliseringsstyrelsen) skulle lede til et bedre grundlag for at vurdere IT-investeringer og IT-projekter. Det som egentlig ønskes er bedre  skabeloner og beskrivelser som samtidigt stiller de rigtige rammer for dem som dokumentere IT-investeringer, så de rigtige oplysninger sendes til beslutningstagerne.

Kilder

Du kan læse om den nye vejledning her: https://arkitektur.digst.dk/node/615

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: