EA som guide til transformation af produktionsvirksomheder

Hans Mulders stod for det sjette foredrag på EA Summer School omhandlende enterprise arkitektur i en kontekst af påbegyndelse af transformation af produktionsvirksomheder til SMART produktion.

Hans repræsenterede PA Consulting. Han gjorde opmærksom på, at han har en baggrund i produktionsledelse, softwareudvikling og han har herudover en master i enterprise arkitektur.

Disruption

Hans kom kort ind på oprindelsen for disruption, hvor Joseph Schumpeter kort blev behandlet og sidenhen Clayton Christensen. Disruption ligger imellem et teknisk push og markedsefterspørgsel.

Platforme

Hans præsenterede sine ideer vedrørende platformenes funktion. Hans bemærkede det primære fokus bør være på at skabe værdi, kundeoplevelser og “touch points” hos kunderne. Hans introducerede hertil sine ideer vedrørende arkitektur, hvortil han bemærkede, at han anvendte begrebet “digital platform architecture”, hvori han henviste til Ross et al. (2006) omhandlende, hvordan (enterprise) arkitektur bruges til udvikling af digitale platforme.

Produktion

Hans kom herefter ind på, hvordan referencearkitekturer fungerer for produktionsvirksomheder. Hertil viste han driftsmodellen (operating model) for en typisk produktionsvirksomhed. Dertil præsenterede Hans forskellige bud på, hvordan man identificere forskellige niveauer inden for “SMART” produktion i produktionsvirksomheder fra de tidlige niveauer som omhandler produktionsassistance, ERP, kontrol af batch m.v. til “real time” produktion af produkter.

Ifølge Hans så findes der forskellige niveauer som er relevante at tage i betragtning i forhold til digitale platforme i produktionsvirksomheder. Der er bl.a. Koblinger til nye teknologier og koncepter som internet of things. Hertil bemærkede Hans at der findes nogle muligheder ved de nye teknologier og koncepter der gør at produktionsvirksomheder kan opnå et bedre output (i forhold til produktion og styring) ved brug af teknologierne, men det kræver en styring, hvori Hans ser muligheden for at anvende enterprise arkitektur og enterprise arkitekt rollen til at sikre styringen og implementeringen.

Mangler ved EA i forhold til smart produktion

Hans kom ind på at enterprise arkitektur, “SMART” produktion og ArchiMate language skal integreres bedre. Hertil gjorde Hans opmærksom på, at han mener, at enterprise arkitektur skal have flere dimensioner for at kunne rumme Industri 4.0.

Transformation fra pyramide til digital fabrik

Hans præsenterede sit syn i forhold til omstilling af produktionsvirksomheder, hvori man ved hjælp af industri 4.0, enterprise arkitektur og IoT vil gå fra en klassisk produktionsmodel med en pyramide, hvor de forskellige elementer af fabrikken understøttes af informationssystemer, til at fabrikken egentlig opnår et højere niveau af digitalisering. Den model som Hans præsenterede tog sit udgangspunkt i tre arketyper:

  1. Pyramiden med punkt understøttelse.
  2. Automatiseret fabrik med relevant styring af produktion.
  3. Digital fabrik, hvor informationer deles mellem fysisk og digitale aktiver, sensorer m.v.

Hans kom med et eksempel på en digital fabrik som tog sit udgangspunkt i Siemens Mindsphere.

Hans kom herefter ind på kilder inden for IOT og Industri 4.0 som han anbefalede de studerende ved sommerskolen at få læst:

  • Industrial Internet of Things.
  • Illusion 4.0.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: