Anvendelse af EA til organisationsforandring

Konstantinos Mankas præsenterede et oplæg omhandlende digital transformation og organisationsforandring. Konstantinos Mankas repræsenterede Deloitte på sommerskolen.

Disruption

Konstantinos bemærkede at disruption i realiteten er “business as usual”, hvortil han præsenterede cases som UBER, Amazon og AirBnB. Dog gjorde Konstantinos ind på, at den præsentation han giver ikke omhandler den type disruption som de tre førnævnte cases omhandler.

Den case som Konstantinos gjorde brug af omhandlede en ingeniørvirksomhed med speciale i konstruktion af bygninger og konstruktion af broer. Det viste sig også at virksomheden solgte software til beregninger i forhold beregninger af bygninger og broer m.v. Virksomheden havde udviklet en algoritme som softwaren var blevet bygget op om og sidenhen solgt som. Case-virksomheden havde nogle enkelte fordele i forhold til konkurrenterne, når det kom til software-udvikling, men konkurrencen var ved at indhente virksomheden. Det viste sig i øvrigt at op mod 2/3 af virksomhedens årlige omsætning, hvilket stod i kontrast til case-virksomhedens udgangspunkt.

I forhold til case-virksomheden opnåede man enighed om en strategisk retning af, hvor softwaren og de fremtidige digitale produkter skulle baseres på en “cloud” baseret infrastruktur, så kunderne blev fastholdt (lock-in) ved hjælp af softwaren, hvortil man gik fra CAPAX til OPEX. Samtidigt med at case-virksomheden gik i gang med at opbygge et software-økosystem.

I sin definition af software-økosystem, da kom Konstantinos ind på at karakteristik som:

  • Fælles infrastruktur. Teknologier og platform.
  • Et miljø til at understøtte og videreudvikle software-løsningerne.
  • Distributionskanaler.

TOGAF

Konstantinos præsenterede herefter den grundlæggende TOGAF Active Development Model omhandlende en overordnet fremgangsmåde for at få defineret og implementeret en IT-orienteret løsning.

Design: Talk first – Walk later

Konstantinos kom herefter ind på case-virksomhedens udfordring med lederskab og organisatoriske problemstillinger. Konstantinos gjorde opmærksom på, at ved at “talk first” kan medfører et pres for at understøtte forandringer, men det kan også betyde forandringerne påvirker virksomhedens planlagte drift og udvikling.

Mennesker: People with legacy

Konstantino præsenterede herefter det næste problem ved forandringer ved hjælp af enterprise arkitektur. Mennesker der ofte har arbejdet med samme opgaver i meget lang tid og uden mulighed for at skifte mellem jobs og opgaver leder til problemstillinger med forandringer i organisationen, især når krav om forandring håndhæves i virksomheden som led af forandringen.

Forskellige organisatoriske struktur: En afdeling – to organisationer

I case-virksomheden havde man en afdeling, men reelt to forskellige organisationer der foretog samme typer opgaver. Konstantinos bemærkede, at det var nødvendigt at opbygge en enterprise arkitektur der understøttede opgaverne i organisationen. Den samlende enterprise arkitektur skulle tage sit udgangspunkt i en fælles styringsmodel. I denne kontekst stod enterprise arkitektur-styringen for scanning af teknologier til virksomheden og for selve vurderingen af teknologierne som kunne implementeres.

Implementering

Konstantinos præsenterede den model, som man havde anvendt i case-virksomheden med henblik på at implementere den nye enterprise arkitektur. Her gjorde Konstantinos opmærksom på, at man havde anvendt en inkrementel prototype, hvortil det viste sig at der nogle problemstillinger i forhold til opdatering og patchning af softwaren, hvilket blev adresseret.

Konstantinos anbefalede  de studerende en artikel af Christiane Floyd om prototyping. I forlængelse af case-virksomheden, da bemærkede Konstantinos at man havde implementeret prototypen og det viste sig sidenhen at “core-team” i softwareudviklingen begyndte at performe bedre.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog på WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: